• Charakteristika: Jsme laboratorní škola a chceme, aby veškeré učení probíhalo ve vztahu ke světu za zdmi školy – se žáky experimentujeme, spolupracujeme s experty a odborníky, hledáme inovativní způsoby výuky. Snažíme se žákům prostředkovat znalosti a dovednosti, které budou opravdu v životě potřebovat. Klademe důraz na to, aby uměli informace vyhledávat, prezentovat, argumentovat a rozvíjíme u nich kritické myšlení. Záleží nám na osobní pohodě žáku i učitelů. Blízké vztahy udržujeme také s rodiči našich žáků, s kterými se každý měsíc na různých společných akcích. Chceme, aby škola byla místo poznávání a setkávání pro všechny generace.
  • Otevírané první třídy: 1
  • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 18
  • Vyučované cizí jazyky: Anglicky jazyk od 1. třídy, německý jazyk od 6. třídy, v budoucnu plánujeme také španělský anebo francouzský jazyk.
  • Kroužky: Volnočasový kroužek informatiky, drama lessons pro mladší, drama lessons pro starší, deskové hry, taneční kroužek pro mladší, taneční kroužek pro starší, fotbal, badatelský kroužek, floorbal, výtvarný kroužek, školní noviny, vaření, hudební kroužek
  • Den otevřených dveří: cca 3x v průběhu podzimních měsíců, dle dohody se zájemci
  • Družina: 1.-4. třída, příležitostně žáci 5. třídy, denně 8.00-17.00
  • Další aktivity: školní parlament, zapojení do projektu Světová škola, realizace několik projektu Erasmus+, jež povedou k vytvoření metodik pro zájemce z řad ZŠ, spolupráce s laboratorními školami v ČR i ve světě, zapojení do výzkumných projektů i aplikačních studií – v souladu s principy laboratorních škol
  • Prostor pro volnočasové aktivity: není k dispozici (prostory školy jsou pronajaté)