ZŠ Pražačka - školní dvůr 2019

Součástí každé školy je kromě tříd, odborných učeben, družiny, jídelny a dalších prostor i školní dvůr. Ten slouží ke shromažďování žáků při příchodu a odchodu ze školy, ale i pro zábavu o velké přestávce a při dalších příležitostech, jako je například Školní akademie. Na Základní škole Pražačka se o zvelebování školního dvora starají i žáci.

ZŠ Pražačka - školní dvůr 2019
ZŠ Pražačka – školní dvůr 2019

V předmětu pracovní činnosti – práce s technickými materiály se žáci postarali pod vedením pana učitele Tomáše Poláka o renovaci venkovních laviček. Pestrobarevný nátěr skutečně zaujme každého, kdo si chce odpočinout. Radost a veselost je na místě.

ZŠ Pražačka - školní dvůr 2019
ZŠ Pražačka – školní dvůr 2019

Školní dvůr na Pražačce má parkový charakter. Jeho součástí je panelová část pro shromažďování, ale i trávníky, stromy a keře. V tomto prostředí najdeme množství příměstských druhů ptáků, jako např. kosy, straky, kafky, strakapoudy a další. Na ty žáci myslí po celý rok. V zimě najdou v krmítkách dostatek potravy, v ostatní roční dobu zase dostatek vody. Keramická ptačí pítka vznikla v keramickém kroužku, který vede paní učitelka Jana Velvarská.

ZŠ Pražačka - školní dvůr 2019
ZŠ Pražačka – školní dvůr 2019

A jak je to s rostlinami? V rámci pracovních činností – pěstitelské práce (pan učitel Josef Meszáros) se žáci učí zastřihávat keře, ale i hrabat listí a hlavně hospodařit s bioodpadem. Součástí školního dvora je i část, kde se nachází biokompost. Obsah tvoří odpad ze zahrady, ale díky sběrným košům na bioodpad, i části ovoce a zeleniny. V letošním školním roce vznikly na školním dvoře první tři záhony, kde své místo našla petrželka, bylinky a koření, a hlavně dýně. Ty žáci vysadili do záhonů s výživnou půdou z biokompostu, ale pro srovnání i do jiné části pozemku, kde takto výživná půda není. Výsledek je znatelný.

Na Pražačce žáci poznávají, jak je důležité pečovat o prostředí, které nás obklopuje. Jaké to je, když se sami podílejí na renovaci laviček, výrobě ptačích pítek nebo zvelebování parkové části školního dvora. Všechno se vším souvisí. Radost, být prospěšný a užitečný pro druhé, a hlavně pro ostatní žáky školy. Těšíme se na další pěstitelské, keramické i řemeslnické úspěchy žáků na ZŠ Pražačka.

Žáci ZŠ Pražačka zvelebují školní dvůr