Termín: 3. 10. 2024 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo: Atrium Žižkov

Minikonference k duševnímu zdraví na školách se bude věnovat klíčovým aspektům psychologické pohody ve školním a domácím prostředí. Toto téma je zásadní vzhledem k tomu, že pouze v podporujícím a podnětném prostředí je možné plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.


V úvodu Minikonference proběhne panelová diskuze na téma: Wellbeing ve školách, co se daří a jaké jsou možnosti dalšího rozvoje. V další části jsou na programu přednášky “Jak efektivně nastavit duševní pohodu ve školách i doma”, přednáška PhDr. Davida Čápa, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která nabídne zajímavé pohledy na to, jak rozumět a řešit agresivní chování žáků a jak děti v obtížných životních fázích podpořit v domácím prostředí a rozumět jejich chování, a přednáška Mgr. Michaely Kopalové z Manofi, s.r.o., která představí praktické nástroje pro mediaci ve školním prostředí a vrstevnickou mediaci.

Součásti minikonference bude též veletrh nabídky služeb organizací, zaměřujících se na wellbeing a prevenci, který přiblíží odborné i laické veřejnosti nabídku služeb těchto organizací. Fakultativně proběhnou workshopy na téma arteterapie, aromaterapie, rozpoznání.

Účastníci panelu:

Zástupci škol Prahy 3, zástupci PPP 3, zástupci MČ Praha 3, zástupci NNO s celorepublikovým dosahem zaměřující se na téma podpory wellbeingu na školách a osobním životě (Sofa – Society for all, Aperio, z.s, Manofi s.r.o., Locika, Fokus, Šťastná škola z.s.) a zástupci místních poskytovatelů sociálních služeb a psychologického poradenství (Alfa human resource, Žižkostel, Beztíže o.p.s., Centrum sociálních služeb Praha – Triangl centrum pro rodinu, Nová Trojka, z.s., Žižkostel a další).