zschelcickeho.cz

Roháčova 38a/535

Praha 3

Charakteristika školky:Mateřská škola určená pro dvouleté i tříleté děti, každá ze tříd má k dispozici celé patro budovy, školka disponuje prostornou zahradou
Den otevřených dveří:Úterý 4. 4. 2023 od 15.00 do 17.00 hodin nebo individuální prohlídka po předchozí dohodě s vedením MŠ
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu, o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu
Provozní doba:6.30—17.00 h
Vybavení a zázemí MŠ: Každá ze tříd MŠ má k dispozici celé patro budovy — tj. šatnu, třídu, hernu, ložnici, výdejnu jídla a sociální zařízení. Venku děti využívají prostornou zahradu se dvěma pískovišti a řadou herních prvků
Třídy věkově smíšené, či homogenní:dvě homogenní
Průměrný počet dětí ve třídě:22
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 30 (společně s MŠ Žerotínova)
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? MŠ je určena a vybavena pro 2-3 leté děti
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)950 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? NE
Společné akce pro rodiče s dětmi: Pořádáme společné tematické výtvarné dílničky v prostoru jednotlivých tříd
Zájmové kroužky a aktivity: Vzhledem k věku dětí tyto nadstandardní aktivity neorganizujeme
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Pro dítě se SVP jsme schopni zajistit asistenta pedagoga
Poznámky: Do MŠ Roháčova jsou přijímány pouze 2-3 leté děti.
  •