• Adresa školy: Roháčova 38a/535

 • Webové stránky: www.zschelcickeho.cz  

 • Den otevřených dveří: úterý 4. 4. 2023 od 15 do 17 hodin nebo individuální prohlídka po předchozí dohodě s vedením MŠ

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: V průběhu června (o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu).

 • Provozní doba: 6.30—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Mateřská škola je určená pro dvouleté i tříleté děti. Každá ze tříd má k dispozici celé patro budovy, školka disponuje prostornou zahradou.

 • Vybavení a zázemí: Každá ze tříd MŠ má k dispozici celé patro budovy, tj. šatnu, třídu, hernu, ložnici, výdejnu jídla a sociální zařízení. Venku děti využívají prostornou zahradu se dvěma pískovišti a řadou herních prvků.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Ne.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: dvě homogenní třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 22

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 30 (společně s MŠ Žerotínova)

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: MŠ je určena a vybavena pro 2—3leté děti.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Pořádáme společné tematické výtvarné dílničky v prostoru jednotlivých tříd.

 • Zájmové aktivity: Vzhledem k věku dětí tyto nadstandardní aktivity neorganizujeme.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Pro dítě se SVP jsme schopni zajistit asistenta pedagoga.

 • Ostatní: Do MŠ Roháčova jsou přijímány pouze 2—3leté děti.

 •