• Charakteristika: Moderní mateřská škola s pestrou nabídkou akcí a aktivit a vlastních projektů – Florbal, Povídálek, Keramika pro předškoláky, velká trasovitá zahrada plná moderních herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami.
 • Den otevřených dveří: Den otevřených dveří pouze na MŠ Lobkovicovo — dne 18. 4. 2022 od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách + On-line prohlídka školy na webu
 • Provozní doba MŠ: 7.00—17.30 hodin
 • Vybavení a zázemí MŠ: MŠ Lobkovicovo – 5 tříd, moderně vybavených, tělocvičnou, ŠJ, vlastní solnou jeskyní, keramickou dílnou a terasovitou zahradou.
 • Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Procházky po okolí, na hřiště ZŠ
 • Věkově smíšené či homogenní třídy? Třídy homogenní dle věku i třídy smíšené.
 • Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: MŠ Lobkovicovo 4x 25 dětí, nejmenší 21 dětí.
 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 35
 • Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud bude volná kapacita.
 • “školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů) školkovné = úplata za předškolní vzdělávání, předškoláci neplatí, lze odečíst od daňového základu: 1150 Kč/měsíc
 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, Vánoční a Velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané téma,…
 • Zájmové kroužky a aktivity: MŠ Lobkovicovo, pohybový — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy.
 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, dle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky.
 • Poznámky: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí aktivit, ůkolů a rozvíjet tak u dětí přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.