• Adresa školy: Vlkova 31/800

 • Webové stránky: skolaseiferta.cz  

 • Den otevřených dveří: 4.4.2024 od 14.30h, 15.30h, 16.30h (14.30-17h) nebo individuální prohlídka popředchozí dohodě s vedením MŠ

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: V průběhu června — o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Mateřská škola se vstřícným multikulturním prostředím se nachází v blízkosti Rajské zahrady a Riegrových sadů. Škola zohledňuje individuální potřeby dětí. Seznamuje děti s digitálními technologiemi. Snaží se o kvalitní přípravu na školu i díky velmi úzké spolupráci mateřské a základní školy, která je k dispozici i dětem z MŠ (tělocvična, keramická dílna, polytechnická učebna).

 • Vybavení a zázemí: ZŠ a MŠ disponuje školní tělocvičnou, keramickou dílnou, polytechnickou učebnou v prostorách školy. Máme dvoreček a terasu, výhodou je každodenní pobyt venku mimo MŠ. Tři třídy mají vestavěné patro, které slouží k odpočinku a klidovým činnostem dětí. V každé třídě máme dětskou kuchyňku s tekoucí vodou.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Využíváme všech prostor, tělocvičny, jidelny, keramické dílny v ZŠ. Dále využíváme hřiště v Rajské zahradě, Riegrových sadech, solnou jeskyni v ZŠ Jiřího z Poděbrad.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 24

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 30

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 100 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: podzimní a jarní (velikonoční) dílničky, věncování s rodiči, besídky pro rodiče, rozloučení s předškoláky na terase MŠ, dýňování, komunitní setkání na dané téma, třídní schůzky, konzultace pro rodiče

 • Zájmové aktivity: Kroužky v současné době v naší MŠ neprobíhají. Budou začínat od září 2023.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nejsme bezbariérová MŠ. Dbáme na předškolní přípravu dětí,spolupracujeme s PPP a SPC. Vzděláváme děti s OMJ.

 • Ostatní: Snažíme se o vstřícné jednání a vytvoření příjemného klima pro děti i rodiče.

 •