skolaseiferta.cz/ms

Vlkova 31/800

Praha 3

Charakteristika školky:Mateřská škola se vstřícným multikulturním prostředím v blízkosti Rajské zahrady a Riegrových sadů. Škola zohledňuje individuální potřeby dětí. Seznamuje děti s digitálními technologiemi. Snaží se o kvalitní přípravu na školu i díky velmi úzké spolupráci mateřské a základní školy, která je k dispozici i dětem z MŠ (tělocvična, keramická dílna, polytechnická učebna).
Den otevřených dveří:středa 12.4.2023, vždy ve 14.30h, 15.30h, 16.30h (14.30-17h), nebo po předchozí domluvě s rodiči, kdykoliv
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.30 h
Vybavení a zázemí MŠ: ZŠ a MŠ disponuje školní tělocvičnou, keramickou dílnou, polytechnickou učebnou v prostorách školy. Máme dvoreček a terasu, výhodou je každodenní pobyt venku mimo MŠ. Tři třídy mají vestavěné patro, které slouží k odpočinku a klidovým činnostem dětí. V každé třídě máme dětskou kuchyňku s tekoucí vodou. 
Třídy věkově smíšené, či homogenní:homogenní
Průměrný počet dětí ve třídě:24
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 30
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud je volná kapacita
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)1.100,- Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Využíváme všech prostor, tělocvičny, jídelny, keramické dílny v ZŠ. Dále využíváme hřiště v Rajské zahradě, Riegrových sadech, solnou jeskyni v ZŠ Jiřího z Poděbrad.
Společné akce pro rodiče s dětmi: Podzimní a jarní (velikonoční) dílničky, věncování s rodiči, besídky pro rodiče, rozloučení s předškoláky na terase MŠ, dýňování, komunitní setkání na dané téma, třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Zájmové kroužky a aktivity: Kroužky v současné době v naší MŠ neprobíhájí. Budou začínat od září 2023.
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Dbáme na předškolní přípravu dětí,spolupracujeme s PPP a SPC. Vzdělávání dětí s OMJ. 
Poznámky: Snažíme se vstřícné jednání a vytvoření příjemného klima pro děti i rodiče.
  •