• skolaseiferta.cz/ms
  • Den otevřených dveří: 6. 4. od 8.30 do 11.30 a od 14.00 do 17.00
  • Provozní doba: 7.00—17.30 h
  • Charakteristika: MŠ se vstřícným multikulturním prostředím v blízkosti Riegrových sadů, seznamování dětí s digitálními technologiemi a kvalitní příprava na školu i díky velmi úzké spolupráci mateřské a základní školy, která je k dispozici i dětem z MŠ — tělocvična, keramická dílna, polytechnická učebna
  • Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní
  • Průměrný počet dětí ve třídě: 22