MŠ Na Vrcholu, odloučené pracoviště v ul. Buková 26/2518

bukova.msnavrcholu.cz

Charakteristika školky:Věkově smíšené třídy, 1 třída pro dvouleté děti, 1 třída s montessori vzdělávacím programem, zahrada vybavená herními prvky, zapojování asistenta, prožitkové učení, interaktivní tabule, mezigenerační setkávání, otevřená školka – hrací odpoledne pro děti od 2 let.
Den otevřených dveří:19.4. v 15,00 a v 16,00
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
Provozní doba:7.00—17.30 h
Vybavení a zázemí MŠ: Moderní budova se 4 třídami a vlastním sociálním zázemím. Třídy jsou vybaveny novými hračkami, pomůckami, interaktivní tabulí. Na zahradě jsou pískoviště a herní prvky, fotbalovým hřištěm a malou stezkou bosou nohou.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Smíšené 3 třídy a jedna pouze pro dvouleté děti.
Průměrný počet dětí ve třídě:25 dětí, třída dvouletých – 20
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 20 dětí, které k 31. 8. dovršily 2 roky, 20dětí starších 3 let, z toho 10 do montessori třídy
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud je volná kapacita
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)900,-Kč /měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Malešický les a sad Třešňovka na vycházky 
Společné akce pro rodiče s dětmi: Lampionový průvod, tvořivá odpoledne s rodiči -dýňování, vánoční setkávání s tradicemi, velikonoční stezka, piknik v blízkém lese, přednášky pro rodiče
Zájmové kroužky a aktivity: Aktivity: návštěvy divadla, výstav, plavání, keramika, dramatika, angličtina, Malá technická univerzita pro předškoláky
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky, zajišťujeme asistenta pedagoga
Poznámky: čtecí babičky, kompostér — děti se učí třídit odpad, projektové dny
  •