• Adresa školy: Buková 26/2518, Praha 3

 • Webové stránky: bukova.msnavrcholu.cz  

 • Den otevřených dveří: 19. 4. v 15 a v 16 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: věkově smíšené třídy, 1 třída pro dvouleté děti, 1 třída s montessori vzdělávacím programem, zahrada vybavená herními prvky, zapojování asistenta, prožitkové učení, interaktivní tabule, mezigenerační setkávání, otevřená školka – hrací odpoledne pro děti od 2 let

 • Vybavení a zázemí: moderní budova se 4 třídami a vlastním sociálním zázemím, třídy vybaveny novými hračkami, pomůckami, interaktivní tabulí, na zahradě pískoviště a herní prvky, fotbalové hřiště a malá stezka bosou nohou

 • Využívané prostory mimo areál školy: Malešický les a sad Třešňovka na vycházky

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené 3 třídy a jedna pouze pro dvouleté děti.

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25 dětí, třída dvouletých 20

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 20 dětí, které k 31. 8. dovršily 2 roky, 20 dětí starších 3 let, z toho 10 do montessori třídy

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 900,- Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: lampionový průvod, tvořivá odpoledne s rodiči — dýňování, vánoční setkávání s tradicemi, velikonoční stezka,piknik v blízkém lese, přednášky pro rodiče

 • Zájmové aktivity: návštěvy divadla, výstav, plavání, keramika, dramatika, angličtina, Malá technická univerzita pro předškoláky

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky, zajišťujeme asistenta pedagoga.

 • Ostatní: Čtecí babičky, kompostér — děti se učí třídit odpad, projektové dny.