• Adresa školy: Zvěřinova 3416/16

 • Webové stránky: trebesin.mslobkovicovo.cz  

 • Den otevřených dveří: Den otevřených dveří pouze na MŠ Lobkovicovo — dne 18. 4. od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách + On-line prohlídka školy na webu

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: on-line prohlídka školy na webu  

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: Informativní schůzka pro nově přijaté děti bude po zápisech na začátku června.

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Jsme nová mateřská škola s širokou nabídkou akcí a aktivit a vlastních projektů — základy práce s PC, angličtina, Povídálek, s velkou zahradou plnou herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami.

 • Vybavení a zázemí: MŠ Třebešín — 3 třídy moderně zařízené, s rozlehlou zahradou s herními prvky, bezpečnostními povrchy s sportovním hřištěm.

 • Využívané prostory mimo areál školy: vycházky do parku a sportovního areálu

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: třídy homogenní dle věku i třídy smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: MŠ Třebešín 3 x 25 dětí na třídě.

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 18, záleží na počtu odkladů

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud bude volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 150 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, vánoční a velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané téma

 • Zájmové aktivity: Kroužky: pohybové — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Nabízíme mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy  

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, ale dle potřeb dítěte spolupracujeme s odborníky.

 • Ostatní: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí aktivit, úkolů a rozvíjet tak u dětí přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.

 •