trebesin.mslobkovicovo.cz

Zvěřinova 3416/16

Charakteristika školky:Nová mateřská škola s širokou nabídkou akcí a aktivit a vlastních projektů — základy práce s PC, angličtina, Povídálek, s velkou zahradou plnou herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami.
Den otevřených dveří:Den otevřených dveří pouze na MŠ Třebešín— dne 19. 4. 2022 od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách + On-line prohlídka školy na webu
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem června na MŠ Lobkovicovo
Provozní doba:7.00—17.30
Vybavení a zázemí MŠ: MŠ Třebešín — 3 třídy moderně zařízené, s rozlehlou zahradou s herními prvky, bezpečnostními povrchy s sportovním hřištěm.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Třídy homogenní dle věku i třídy smíšené.
Průměrný počet dětí ve třídě:MŠ Třebešín 3x 25 dětí na třídě.
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 20
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud bude volná kapacita.
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)1150 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Vycházky do parku a sportovního areálu.
Společné akce pro rodiče s dětmi: Společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, Vánoční a Velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané 
Zájmové kroužky a aktivity: MŠ Lobkovicovo, pohybový — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy.
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, dle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky.
Poznámky: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí aktivit, ůkolů a rozvíjet tak u dětí přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.
 • trebesin.mslobkovicovo.cz
 • Den otevřených dveří:Den otevřených dveří pouze na MŠ Třebešín— dne 19. 4. 2022 od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách + On-line prohlídka školy na webu
 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem června na MŠ Lobkovicovo
 • Provozní doba: 7.00—17.30
 • Charakteristika: Nová mateřská škola s širokou nabídkou akcí a aktivit a vlastních projektů — základy práce s PC, angličtina, Povídálek, s velkou zahradou plnou herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami.
 • Vybavení a zázemí MŠ: MŠ Třebešín — 3 třídy moderně zařízené, s rozlehlou zahradou s herními prvky, bezpečnostními povrchy s sportovním hřištěm.
 • Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Vycházky do parku a sportovního areálu.
 • Věkově smíšené či homogenní třídy? Třídy homogenní dle věku i třídy smíšené.
 • Průměrný počet dětí ve třídě:MŠ Třebešín 3x 25 dětí na třídě.
 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 20
 • Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud bude volná kapacita.
 • Školkovné: 1150 Kč/měsíc
 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, Vánoční a Velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané 
 • Zájmové kroužky a aktivity: MŠ Lobkovicovo, pohybový — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy.
 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, dle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky.
 • Ostatní: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí aktivit, ůkolů a rozvíjet tak u dětí přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.