• Adresa školy: Vozová 5/953

 • Webové stránky: vozova5.cz  

 • Den otevřených dveří: primárně využití webové prezentace, případně po individuální domluvě

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: V průběhu měsíce června – o termínu budou rodiče informováni u zápisu.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: mateřská škola pavilonového typu s velkou zahradou v těsné blízkosti Riegrových sadů, přátelské a profesionální klima pro děti, rodiče i pedagogy (vybavená vlastní tělocvičnou)

 • Vybavení a zázemí: Vlastní zahrada i tělocvična. Každá třída má svoji jídelnu, umývárnu, ložničku, šatnu, vchod v přízemí i na přilehlou terasu.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Ne.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: většinou smíšené třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 26

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 49

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 300 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: hledání skřítka Podzimníčka, společné vánoční posezení, setkání ke dni matek, rozloučení s předškoláčky, projektový den v červnu a další

 • Zájmové aktivity: divadla v MŠ, návštěvy knihovny, v posledním ročníku hra na čtyřkomorové harmoniky, výlet…

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme vlastní speciální pedagogy, individualizujeme vzdělávání podle potřeb dětí. Nemáme bezbariérový přístup.

 • Ostatní: Naše mateřská škola maximálně podporuje pozitivní klima ve škole, snaží se proto vytvářet co nejvíce příznivé a vstřícné podmínky pro děti, profesionální pedagogy, ostatní zaměstnance i rodiče.

 •