vozova5.cz

Vozová 5/953

Praha 3

Charakteristika školky:Mateřská škola pavilonového typu s velikou zahradou v těsné blízkosti Riegrových sadů, přátelské a profesionální klima pro děti, rodiče i pedagogy (vybavená vlastní tělocvičnou).
Den otevřených dveří:Primárně využití webové prezentace, případně po individuální domluvě.
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.30 h
Vybavení a zázemí MŠ: Vlastní zahrada, tělocvična. Každá třída má svoji jídelnu, umývárnu, ložničku, šatnu, vchod v přízemí i na přilehlou terasu
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Většinou smíšené třídy
Průměrný počet dětí ve třídě:26
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 49
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud je volná kapacita
Školkovné: 1 300 Kč/měsíc
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)1 300 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Ne
Společné akce pro rodiče s dětmi: Hledání skřítka Podzimníčka, společné vánoční posezení, setkání ke dni matek, rozloučení s předškoláčky, Projektový den v červnu a další
Zájmové kroužky a aktivity: divadla v MŠ, návštěvy knihovny, v posledním ročníku hra na Čtyřkomorové harmoniky, výlet,…
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme vlastní speciální pedagogy, individualizujeme vzdělávání podle potřeb dětí. Nemáme bezbariérový přístup.
Poznámky: Naše mateřská škola maximálně podporuje pozitivní klima ve škole, snaží se proto vytvářet co nejvíce přízivé a vstřícné podmínky pro děti, profesionální pedagogy, ostatní zaměstnance i rodiče.
  •