zasobnizahrada.cz

U Zásobní zahrady 6/2697

 • Adresa školy: U Zásobní zahrady 6/2697

 • Webové stránky: zasobnizahrada.cz  

 • Den otevřených dveří: individuální setkání v mateřské škole po předchozí domluvě s vedením školy

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Prostorná moderní mateřská škola v blízkosti parku Parukářka, Zdravá školní jídelna, úzká spolupráce rodiny a školy, přátelské klima podporující individuální rozvoj dítěte.

 • Vybavení a zázemí: školní zahrada s herními prvky (rekonstrukce zahrady jaro 2023), vybavené prostorné třídy, herní koutky, keramická pec

 • Využívané prostory mimo areál školy: Bazén Pražačka — v rámci zájmové aktivity, dopravní hřiště

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: tři třídy homogenní, jedna heterogenní

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 32

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 980 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Martinská světýlka, Drakiáda, Předvánoční setkání, Jarní tvoření, Zahradní slavnost

 • Zájmové aktivity: Kroužky: plavecký kurz (bazén Pražačka), angličtina, robotika, logopedická prevence, čeština pro děti s OMJ. Aktivity: divadla a vzdělávací akce v MŠ, sportovní dopoledne mimo areál MŠ, oslava Vánoc, Masopust, oslava MDD, dopolední výlety.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Škola se věnuje logopedické prevenci a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Mateřská škola má jednoho asistenta pedagoga. 2 třídy jsou bezbariérové.

 •