zasobnizahrada.cz

U Zásobní zahrady 6/2697

Charakteristika školky:Prostorná moderní mateřská škola v blízkosti parku Parukářka. Zdravá školní jídelna. Úzká spolupráce rodiny a školy. Přátelské klima podporující individuální rozvoj dítěte.
Den otevřených dveří:Individuální setkání v mateřské škole po předchozí domluvě s vedením školy.
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.00 h
Vybavení a zázemí MŠ: Školní zahrada s herními prvky (rekonstrukce zahrady jaro 2023). Vybavené prostorné třídy. Herní koutky. Keramická pec
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Tři třídy homogenní, jedna heterogenní
Průměrný počet dětí ve třídě:25
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 32
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ne
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)980 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Bazén Pražačka- v rámci zájmové aktivity, dopravní hřiště 
Společné akce pro rodiče s dětmi: Martinská světýlka, Drakiáda, Předvánoční setkání, Jarní tvoření, Zahradní slavnost 
Zájmové kroužky a aktivity: Plavecký kurz (bazén Pražačka), Angličtina, Robotika, Logopedická prevence, Čeština pro děti s OMJ. Aktivity: divadla a vzdělávací akce v MŠ, sportovní dopoledne mimo areál MŠ, oslava Vánoc, Masopust, oslava MDD, dopolední výlety
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Škola se věnuje logopedické prevenci a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Mateřská škola má jednoho asistenta pedagoga. 2 třídy jsou bezbariérové.
Poznámky: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí aktivit, úkolů a rozvíjet tak u dětí přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.
  •