• Adresa školy: Jeseniova 204/2686

 • Webové stránky: msuveverek.cz  

 • Den otevřených dveří: 21. 3. od 13:00 do 16:30, 4. 4. od 13:00 do 16:30, 

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Odkaz na online prezentaci školky: Fotogalerie Virtuální prohlídka MŠ  

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ U Veverek je moderní mateřskou školou, která je obklopena rozlehlou zahradou a vlastní solnou jeskyní, která je využívána i jinými školkami z okolí. Cílem MŠ je zapojit děti do zdravějšího životního stylu a vytvořit v dětech vztah k přírodě. Zakládáme si na přátelské atmosféře a spolupráci s rodinou.

 • Vybavení a zázemí: MŠ U Veverek je čtyřtřídní moderně vybavená školka s velkou zahradou s různými herními prvky, ale i pěstebními stolky a terasami, které jsou v teplých měsících využívány jako “venkovní učebny”. Nově je zřízena i učebna pro výuku AJ a pro výuku dětí s OMJ. Každá třída má hernu, sociální zařízení a jídelnu. Děti tak nikam nemusí přecházet.

 • Využívané prostory mimo areál školy: V rámci výuky plavání navštěvují předškolní děti plavecký areál Pražačka. V rámci přípravy na základní školu s dětmi navštěvujeme ZŠ Chmelnice a ZŠ Pražačka.
  Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 28

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 50

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 200 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Pravidelně zajišťujeme akce pro rodiče s dětmi. Pořádáme besídky, tématické dílničky, táborák.

 • Zájmové aktivity: Ze zájmových aktivit zajišťujeme plavání pro předškoláky. Pro dětí pořádáme mnoho zajímavých aktivit jako jsou častá divadelní představení, výlety, školka v přírodě, přespání ve školce, návštěva dopravního hřiště, tematické oslavy atd.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Naše MŠ nemá vlastní speciální pedagogy. Respektujeme individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Věnujeme se vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

 • Ostatní: Inspirací k názvu naší MŠ byly čiperné veverky, které žijí na naší zahradě a děti je rády pozorují. Filozofie naší MŠ vychází ze snahy rozvinout u dětí zájem o přírodu s touhou ji poznávat, potřebou v ní pobývat a aktivně ji ochraňovat. Vedeme děti k úctě k životu, přírodě a zdravému životnímu stylu. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Naším cílem je přiblížit se životu ve „velké rodině‘‘, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a pomoci. Budujeme základy celoživotního vzdělávání všem dětem s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby, a to vše ve spolupráci s rodiči.

 •