Mateřská škola Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

  • msprazacka.cz

  • Den otevřených dveří: 6. 4. a 20. 4. vždy od 16.30 do 17.30 nebo formou virtuální prohlídky — odkaz na webu

  • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu

  • Provozní doba: 7.00—17.30 h

  • Charakteristika: rozšířená estetická a ekologická výchova, naplňování potřeb a rozvíjení vloh dítěte v příjemném klimatu, snažíme se o úzké propojení prostředí školky a rodiny, jsme zapojeni do projektů Recyklohraní a Záhony do škol, pyšníme se certifikátem Zdravá školní jídelna

  • Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní

  • Průměrný počet dětí ve třídě: 25