msprazacka.cz

Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
130 00 Praha 3 – Žižkov

 • Adresa školy: Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

 • Webové stránky: msprazacka.cz  

 • Den otevřených dveří: 4. 4. a 16. 4. vždy od 16:30 do 17:30 h nebo formou virtuální prohlídky — odkaz na webu

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: 30. 6. od 16.30 do 17.30 h

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Rozšířená estetická a ekologická výchova, naplňování potřeb a rozvíjení vloh dítěte v příjemném klima školky, snažíme se o úzké propojení prostředí školky a rodiny, jsme také zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ, do projektu MČ Praha 3 “Záhony do škol”, dále do projektu Se Sokolem do života a pyšníme se certifikátem “Zdravá školní jídelna”.

 • Vybavení a zázemí: MŠ má 6 tříd, samostatné jídelny, kuchyň se zázemím, a také vlastní tělocvičnu a keramickou dílnu. K dispozici jsou dvě zahrady a venkovní sklady hraček a dětská WC s umývárnami přístupnými z obou zahrad. Všechny prostory jsou komfortní, příjemné, dostatečně světlé, moderně a funkčně vybavené, s vysokou estetickou hodnotou.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Venkovní sportovní hřiště ZŠ Pražačka, sousední bazén k předplavecké výchově předškoláků, lesopark v blízkosti MŠ

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: Preferujeme třídy homogenní, kdy třídní kolektivy procházejí školou bez výrazných proměn po celé tři roky docházky a mají tak možnost navázat první stálé sociální vztahy a přátelství.

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 5 tříd má kapacitu 26 dětí, 1 třída 24 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné 3 závisí na počtu dětí s odkladem): 48—52, s ohledem na děti s odkladem školní docházky, které zůstanou v MŠ

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky stavebně a provozně zcela nevhodná. Jen výjimečně jsou při zápisu přijímány děti s datem narození v září a říjnu.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): cca 830 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Již po několik let velmi oblíbené podzimní akce na zahradě — Bramboriáda a Svatomartinský lampionový průvod, dále keramické dílny, adventní dílny, vánoční posezení, jarní sportovní odpoledne, velikonoční akce s rodiči “Vajíčkobraní” nebo opékání špekáčků na zahradách MŠ. Své vzpomínkové akce zde pořádají i rodiče s dětmi, kteří již od nás odešli do ZŠ.

 • Zájmové aktivity: Kroužek seznamování s angličtinou, vedený externí lektorkou, předplavecká výuka v bazénu Sportovního areálu Pražačka. Další aktivity: desetidenní školka v přírodě, dále využití nabídky programů pro MŠ (např. ZOO, Planetárium, Divadlo GONG atd.). Mnoho programů je organizováno přímo v MŠ: divadelní a hudební představení, seznamování s živočichy atd., viz na webu MŠ: akce v MŠ.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Vlastní speciální pedagogy ani asistenty pedagoga či osobní asistenty dítěte MŠ nemá, těmto dětem doporučujeme péči, která je zajištěna např. odborníky v MŠ Milíčův dům. MŠ není bezbariérová. Zajišťujeme péči pro děti s odlišným mateřským jazykem — pro děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a podporu poskytujeme i pro rozvoj dětí s využitím metody Feursteinovo instrumentální obohacování. Tyto aktivity zajišťují kvalifikované učitelky MŠ.

 • Ostatní: Snažíme se o zajištění příjemného a vstřícného klima ve školce, a to pro děti a jejich individuální potřeby, i pro jejich rodiče při společné komunikaci. Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte a naší odměnou radost z každého pokroku, který zde šťastné a spokojené dítě učiní.

 •