msnavrcholu.cz

Na Vrcholu 1955/1a, Praha 3

Charakteristika školky:Věkově smíšené třídy, rodinné prostředí, vlastní zahrada, zapojování asistenta do výuky, individuální přístup, polytechnické činnosti, prožitkové učení, mezigenerační setkávání, otevřená školka- hrací odpoledne pro děti od 2 let 
Den otevřených dveří:18. 4. 2023 v 15.00 a v 16.00 hodin
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.30 h
Vybavení a zázemí MŠ: MŠ má 4 třídy, každá s vlastní šatnou, sociálním zázemím a terasou. V každém křídle se nachází atrium, které slouží jako otevřená herna. 1. podlaží je využíváno jako ložnice či tělocvična. Na hraní dětem slouží také prostorná zahrada s třemi pískovišti, prolézačkami, houpačkami a malým fotbalovým hřištěm
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Smíšené všechny 4 třídy
Průměrný počet dětí ve třídě:25
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 25
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud je volná kapacita
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)900 Kč / měsíčně
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? hřiště v okolí školky, hlavně Balkán, park Židovské pece, příležitostně delší výlety.
Společné akce pro rodiče s dětmi: Zahradní slavnost, tvořivá odpoledne s rodiči, lampionový průvod, besídky, odborné besedy pro rodiče
Zájmové kroužky a aktivity: Aktvitiy: divadla, koncerty, výstavy, plavání, keramika, angličtina, Malá technická univerzita pro předškoláky
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky
Poznámky: Spolupráce s DPS Habrová, známka Mezigeneračně, čtecí babičky, kompostování, čtverečková zahrádka
  •