• Adresa školy: Na Vrcholu 1955/1a, Praha 3

 • Webové stránky: msnavrcholu.cz  

 • Den otevřených dveří: 18. 4. v 15 h a v 16 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: věkově smíšené třídy, rodinné prostředí, vlastní zahrada, zapojování asistenta do výuky, individuální přístup, polytechnické činnosti, prožitkové učení, mezigenerační setkávání, otevřená školka – hrací odpoledne pro děti od 2 let

 • Vybavení a zázemí: MŠ má 4 třídy, každá s vlastní šatnou, sociálním zázemím a terasou. V každém křídle se nachází atrium, které slouží jako otevřená herna. 1. podlaží je využíváno jako ložnice či tělocvična. Na hraní dětem slouží také prostorná zahrada s třemi pískovišti, prolézačkami, houpačkami a malým fotbalovým hřištěm.

 • Využívané prostory mimo areál školy: hřiště v okolí školky, hlavně Balkán, park Židovské pece, příležitostně delší výlety

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: všechny 4 třídy smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 25

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 900 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: zahradní slavnost, tvořivá odpoledne s rodiči, lampionový průvod, besídky, odborné besedy pro rodiče

 • Aktivity: divadla, koncerty, výstavy, plavání, keramika, angličtina, Malá technická univerzita pro předškoláky

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky.

 • Ostatní: Spolupráce s DPS Habrová, známka Mezigeneračně, čtecí babičky, kompostování, čtverečková zahrádka.

 •