• Adresa školy: Sauerova 2/1836

 • Webové stránky: milicuvdum.cz  

 • Den otevřených dveří: Lze se individuálně domluvit na termínu prohlídky.

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: Poslední týden v srpnu proběhne třídní schůzka, přesný termín bude upřesněn.

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ rodinného charakteru se zahradou a menšími třídami, vzájemné setkávání se dětí z běžných tříd a dětí ze speciálních tříd

 • Vybavení a zázemí: velká vybavená zahrada, tělocvična, krytá terasa, keramická pec, menší třídy

 • Využívané prostory mimo areál školy: hřiště v okolí školky, park Parukářka, příležitostně delší výlety

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: běžné třídy max 22—24 dětí v závislosti na integraci dětí se SVP, speciální třídy max. 11

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): běžné třídy cca 12; speciální třídy cca 2

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: zejména v prostorách MŠ (táborák, vánoční setkání, jarní setkání, pasování předškoláků,…), ojediněle i mimo MŠ (lampionový průvod)

 • Zájmové kroužky a aktivity: Dle volby a zájmu rodičů vybíráme cca 2 kroužky (letos keramika a vědecký kroužek). Aktivity – na jaře plavání, divadla v MŠ.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: MŠ má speciální třídy. Děti ze spec. tříd v případě možnosti a vyrovnání vývoje přechází v dalších letech do běžné třídy (s podporou asistenta pedagoga). MŠ má speciální pedagogy a asistenty pedagoga. MŠ není bezbariérová a několikrát denně musí děti chodit po schodech (přechody na svačinu, oběd, do šatny, do tělocvičny).

 •