milicuvdum.cz

Sauerova 2/1836

130 00 Praha 3 Žižkov

Charakteristika školky:MŠ rodinného charakteru se zahradou a menšími třídami. Vzájemné potkávání se dětí z běžných tříd a dětí ze speciálních tříd.
Den otevřených dveří:Nepořádáme, je možno se přijít podívat po dohodě
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.00 h
Vybavení a zázemí MŠ: Velká vybavená zahrada, tělocvična, krytá terasa, keramická pec, menší třídy
Třídy věkově smíšené, či homogenní:smíšené
Průměrný počet dětí ve třídě:běžné třídy max 22-24 dětí v závislosti na integraci dětí se SVP, speciální třídy max. 11
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): běžné třídy cca 12 ; speciální třídy cca 2
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ne
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)950 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Hřiště v okolí školky, park Parukářka, příležitostně delší výlety.
Společné akce pro rodiče s dětmi: Zejména v prostorách MŠ (táborák, vánoční setkání, jarní setkání, pasování předškoláků,…), ojediněle i mimo MŠ (lampiónový průvod)
Zájmové kroužky a aktivity: Dle volby a zájmu rodičů vybíráme cca 2 kroužky (letos keramika a věděcký kroužek). Aktivity: na jaře plavání, divadla v MŠ
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: MŠ má speciální třídy. Děti ze spec. tříd v případě možnosti a vyrovnání vývoje přechází v dalších letech do běžné třídy (s podporou asistenta pedagoga). MŠ má speciální pedagogy a asistenty pedagoga. MŠ není bezbariérová a několikrát denně musí děti chodit po schodech (přechody na svačinu, oběd, do šatny, do tělocvičny).
Poznámky:  
  •