• Adresa školy: Libická 4/2271, Praha 3

 • Webová stránka: mslibicka.cz  

 • Den otevřených dveří: 18. 4. 2023 9.00—11.00 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června

 • Provozní doba: 6.30—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ s vlastní velkou zahradou a širokou nabídkou kroužků: angličtina, keramika, kung-fu

 • Vybavení a zázemí: vlastní zahrada, herny, nově zrekonstruované umývárny

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní

 • Využívané prostory mimo areál školy: využívání zahradního areálu mateřské školy, návštěvy ZŠ, solná jeskyně

 • Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 45

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 900 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: výlety, besídky, fotografování

 • Zájmové aktivity/kroužky: kroužky — keramika, kung-fu, angličtina; aktivity — návštěva divadel

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální program ani asistenty.

 •