Mateřská škola, Libická 4/2271
Charakteristika školky:MŠ s vlastní velkou zahradou a širokou nabídkou kroužků: angličtina, keramika, kung-fu
Den otevřených dveří:18.4.2023 9.00-11.00
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem června
Provozní doba:6.30—17.30 h
Vybavení a zázemí MŠ: Vlastní zahrada, herny, nově zrekonstruované umývárny
Třídy věkově smíšené, či homogenní:smíšené i homogenní
Průměrný počet dětí ve třídě:maximálně 25
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 45
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud je volná kapacita
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)900 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Využívání zahradního areálu mateřské školy, návštěvy ZŠ, solná jeskyně
Společné akce pro rodiče s dětmi: Výlety, besídky, fotografování
Zájmové kroužky a aktivity: Keramika, kung-fu, angličtina. Aktivity: návštěva divadel
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální program, ani asistenty
  •