• Adresa školy: V Zahrádkách 48/1966

 • Webové stránky: zsjarov.cz  

 • Den otevřených dveří: úterý 4. 4. 2023, 16—18 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: čtvrtek 15. 6. 2023, 16 h

 • Odkaz na online prezentaci školky: MŠ Jarov  

 •  Virtuální prohlídka  

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Nově postavená mateřská škola rodinného charakteru s moderním zázemím nabízí program Aj s rodilým mluvčím, řadu kroužků — výtvarka, flétna, sportovní kroužek Hafun. Pořádáme mnoho aktivit s rodiči — konzultace, besídky, tvořivé dílny aj. Máme v MŠ  i zdravotní program — sauna, inhalace, plavání a solná jeskyně. Projekt Záhony – práce dětí na školní zahradě.

 • Vybavení a zázemí: velká zahrada s hřištěm s herními prvky,využití tělocvičny a střešního přírodního hřiště ZŠ, sauna, tělocvična v MŠ

 • Využívané prostory mimo areál školy: solná jeskyně v MŠ U Veverek, plavecký bazén Pražačka, dopravní hřiště Jilmová, polodenní výlety, ekoprogramy, spolupráce se ZŠ

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: jedna homogenní, tři heterogenní

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 28

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 33

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 850 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: besídky, velikonoční dílna, podzimní slavnost, sportovní soutěže na zahradě, vánoční posezení, rozloučení s předškoláky, třídní schůzky a konzultace, spolupráce s PPP

 • Zájmové aktivity: Kroužky: AJ LEAP — angličtina s rodilým mluvčím, Hafun sportovní kroužek, keramika, výtvarný ateliér, ULITA — fotbal, flétna. Všechny kroužky vedou externisté. Aktivity: návštěva divadel v MŠ, plavecký výcvik, dopravní hřiště, tématické výlety, zdravotní program.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Spolupráce s PPP, SPC, v rámci ŠVP individuální plán vzdělávání. Nejsme bezbariérová MŠ.

 •