zsjarov.cz

+420 284 860 650+420 732 119 462

sebl@zsjarov.czkancelar@zsjarov.cz

Charakteristika školky:Nově postavená mateřská škola rodinného charakteru s moderním zázemím, program Aj s rodilým mluvčím, řada kroužků — výtvarka, flétna, sportovní kroužek Hafun. Mnoho aktivit s rodičemi — konzultace, besídky, tvořivé dílny aj. Zdravotní program v MŠ — sauna, inhalace, plavání a solná jeskyně. Projekt Záhony – práce dětí na školní zahradě.
Den otevřených dveří:2
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: 28
Provozní doba:7.00—17.30
Vybavení a zázemí MŠ: Velká zahrada s hřištěm s herními prvky, využití tělocvičny a střešního přírodního hřiště ZŠ, sauna, tělocvična v MŠ.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Jedna homogenní, tři heterogenní.
Průměrný počet dětí ve třídě:28
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 33
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ne
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)850 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Solná jeskyně v MŠ U Veverek, plavecký bazén Pražačka, dopravní hřiště Jilmová. Polodenní výlety, ekoprogramy. Spolupráce se ZŠ.
Společné akce pro rodiče s dětmi: Besídky, Velikonoční dílna, Podzimní slavnost, sportovní soutěže na zahradě, Vánoční posezení, rozloučení s předškoláky, třídní schůzky a konzultace, spolupráce s PPP.
Zájmové kroužky a aktivity: AJ LEAP – angličtina s rodilým mluvčím, Hafun sportovní kroužek, keramika, výtvarný ateliér, ULITA — fotbal, flétna. Všechny kroužky vedou externisté. Aktivity: návštěva divadel v MŠ, plavecký výcvik, dopravní hřiště, tematické výlety, zdravotní program. 
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Spolupráce s PPP, SPC, v rámci ŠVP individuální plán vzdělávání. Nejsme bezbariérová MŠ.
Poznámky:  
  •