• Adresa školy: ul. Perunova 975/6

 • Webové stránky: materinka.perunka.cz  

 • Den otevřených dveří: 15.-26. dubna individuální prohlídky mateřinky bez domluvy, prostě přijďte :-). Na webu naleznete fotogalerie aktivit, které běžně pořádáme a více informací.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Jsme přátelská školka k dětem i rodičům, časté konzultace, tripartitní schůzky. Nejstarší děti u nás nespí, ale mají tzv. předškolu – rozvoj všech pregramotností. Často pořádáme výlety, máme nově vybavené třídy.

 • Vybavení a zázemí: Všechny prostory jsou světlé, vybavení nové. V každé třídě funkční kuchyňka s tekoucí vodou i ponk pro ruční práce, domeček s obchůdkem… Máme keramickou dílnu, několik různých tělocvičen, horolezeckou stěnu, bezpečný vnitroblok s herními prvky.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Tělocvičny ZŠ, hřiště Sobotecká a U Vodárny. Rádi a často jezdíme na výlety mimo Prahu, či alespoň do pražských lesoparků.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: Smíšené, pro děti je to přirozenější prostředí. Děti nadané pracují na projektech s předškoláky, pomalejší děti mají úkoly, které dokážou splnit a mají ze sebe radost.

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 24 zapsaných, přítomných 15—22, dle aktuální nemocnosti

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): Asi 50, záleží na množství odkladů školní docházky.

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, ale musí být na docházku do mateřské školy zralé. Doporučujeme konzultaci s učitelkou při návštěvě mateřinky.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 900 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: adaptace, setkání s rodiči maličkých při jakémkoliv výchovném problému, tripartitní setkání s předškoláky před vstupem do ZŠ, tvořivé dílničky, Drakiáda, hledání kešek, Svatomartinský průvod, Vánoční besídky, vzdělávací přednášky pro rodiče… (jen ochutnávka akcí od září do prosince)

 • Zájmové aktivity: Kromě každodenní práce s dětmi pořádáme celodenní a polodenní výlety, koncerty, divadla a další.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Dle hodnocení PPP — nadstandardně. Máme vlastní speciální pedagogy, asistenty. Určitě konzultujte předem, jaké jsou potřeby Vašeho děťátka a naše možnosti. MŠ není bezbariérová.

 • Ostatní: V mateřince Perunce nám záleží hlavně na individuálním rozvoji kompetencí každého dítěte tak, abychom položili pevné základy pro jeho budoucí harmonický rozvoj. A to jak v základní škole, tak v životě. V souladu s trendy současné pedagogiky se zaměřujeme na rozvoj funkčních gramotností. Předmatematické, předčtenářské, sociální, přírodovědné a polytechnické.

 •