materinka.perunka.cz

Perunova 975/6
130 00 Praha 3 – Vinohrady

Charakteristika školky:Přátelská školka k dětem i rodičům, časté konzultace, tripatitní schůzky. Nejstarší děti u nás nespí, ale mají tzv. předškolu – rozvoj všech pregramotností. Časté výlety. Nově vybavené třídy.
Den otevřených dveří:V půlce dubna online informativní schůzka pro rodiče. Individuální prohlídky mateřinky v dubnu bez domluvy, prostě přijďte :-). Na webu naleznete fotogalerie aktivit, které běžně pořádáme a více informací.
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.00 h
Vybavení a zázemí MŠ: Všechny prostory jsou světlé, vybavení nové. V každé třídě funkční kuchyňka s tekoucí vodou i ponk pro ruční práce, domeček s obchůdkem… Máme keramickou dílnu, několik různých tělocvičen, horolezeckou stěnu, bezpečný vnitroblok s herními prvky.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Smíšené, pro děti je to přirozenější prostředí. Děti nadané pracují na projektech s předškoláky, pomalejší děti mají úkoly, které dokážou splnit a mají ze sebe radost.
Průměrný počet dětí ve třídě:24 zapsaných, přítomných 15 – 22, dle aktuální nemocnosti
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): asi 55, záleží na množství odkladů školní docházky
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, ale musí být na docházku do mateřské školy zralé. Doporučujeme konzultaci s učitelkou při návštěvě mateřinky.
Školkovné: Ano, ale musí být na docházku do mateřské školy zralé. Doporučujeme konzultaci s učitelkou při návštěvě mateřinky.
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů) 
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Tělocvičny ZŠ, hřiště Sobotecká a U Vodárny. Rádi a často jezdíme na výlety mimo Prahu, či alespoň do pražských lesoparků.
Společné akce pro rodiče s dětmi: Adaptace, setkání s rodiči maličkých při jakémkoliv výchovném problému, tripartitní setkání s předškoláky před vstupem do ZŠ, tvořivé dílničky, Drakiáda, hledání kešek, Svatomartinský průvod, Vánoční besídky, vzdělávací přednášky pro rodiče… (jen ochutnávka akcí od září do prosince)
Zájmové kroužky a aktivity: Kroužky ne. Kromě každodenní práce s dětmi pořádáme celodenní a polodenní výlety, koncerty, divadla a další.
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Dle hodnocení PPP — nadstandartně. Máme vlastní speciální pedagogy, asistenty. Určitě konzultujte předem, jaké jsou potřeby Vašeho děťátka a naše možnosti. MŠ není bezbariérová.
Poznámky: V mateřince Perunce nám záleží hlavně na individuálním rozvoji kompetencí každého dítěte tak, abychom položili pevné základy pro jeho budoucí harmonický rozvoj. A to jak v základní škole, tak v životě. V souladu s trendy současné pedagogiky se zaměřujeme na rozvoj funkčních gramotností. Předmatematické, předčtenářské, sociální, přírodovědné a polytechnické.
  •