MČ Praha 3 se zapojila do projektu Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 3 . (MAP III).

Hlavním cílem projektu „MAP Praha 3 “ je zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území městské části Praha 3 prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Právě teď nastal čas diskutovat o tom, kam chceme, aby vzdělávání na Trojce směřovalo.

Přijďte a diskutujme o tom.

Zveme Vás ke Kulatému stolu, ke kterému zasedne: 

  • Michal Vronský – starosta MČ Praha 3
  • Filip Málek – místostarosta pro školství
  • Dagmar Ouřadová – zástupkyně vedoucí odboru školství
  • ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol
  • rodiče a zájemci o vzdělávání

Přijďte, a diskutujme o tom, jaké chceme mít vzdělávání na Trojce?

Setkání je určeno pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ nebo ZŠ na Praze 3, zástupce MŠ a ZŠ a vedení radnice MČ Praha 3, a pro všechny zájemce o vzdělání. 

Program: 

→ Co přinese projekt MAP Praha 3 úrovni vzdělání na Trojce?
→ Diskuse s řediteli MŠ a ZŠ, starostou MČ Praha 3 a místostarostou pro školství
→ Výstava: Plány na rozšíření kapacit ZŠ a MŠ
→ Prezentace škol

Termín: 29. 5. 2023 od 15.00 do 18.00 hodin
Místo: Atrium Žižkov, Čajkovského 12/12a, Praha 3

Moderátor: Karel Gargulák

Karel Gargulák se profesně zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a analýzou, tvorbou a realizací vzdělávací politiky. Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. Studuje doktorský program veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze. Stál u rozjezdu factcheckingové platformy Demagog.cz. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR. 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti koncepční a analytické materiály i profilaci rezortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jako konzultant spolupracuje či spolupracoval s organizacemi PAQ Research, TA ČR, DZS, EDUin a místními či krajskými samosprávami a dalšími aktéry.