Zážitkový den na ZŠ Pražačka

Výuka na každé škole probíhá většinou tradičním způsobem podle jednotlivých předmětů. Určitým zpestřením jsou projekty – třídní, ročníkové nebo školní. Podobným projektem jak obohatit výuku, stmelit žáky z různých tříd je Zážitkový den.  Na ZŠ Pražačka se tímto dnem stal pátek 17. května 2019. Děti se sešly se svými učiteli na domluveném místě a vyrazily za společným dobrodružstvím – někdo do Lanového centra, na parník na Vltavu, jiní zájemci se snažili uniknout z uzavřených prostor, někteří upřednostnili výstavu digitálních her Pixar.

Co tomu všemu předcházelo? Po schválení projektu každý z vyučujících nabídl „svůj“ projekt. Aniž by se vyučující domlouvali, většinou šlo o zážitky sportovního a dobrodružného charakteru. Následně proběhlo hlasování žáků prostřednictvím google formuláře, v tomto směru hodně pomohl učitel informatiky. Jednalo se o celoškolní elektronickou premiéru. A přes menší neduhy dopadla na výbornou. Žáci měli právo jednoho hlasování a zápisu tří zážitků podle priority. Následné vyhodnocení dotazníků proběhlo pomocí filtrů, opět rychle a elegantně. Elektronické hlasování prověřilo, že zavedení žákovských mailů a tím přístup do nástrojů Google APS nástrojů je správný trend.

dav

A jak dopadly jednotlivé zážitky? Někteří žáci vypluli parníkem po Vltavě, jiní vylezli do neuvěřitelných výšin v Lanovém centru, další se pokusili uniknout ze zavřených prostor v DDM Ulita a Questerlandu. Část dětí se vydala za záhadami animace studia Pixar, někteří si zasportovali během badmintonového turnaje. Pouze jedna skupinka dětí zůstala ve škole, aby se plně soustředila na své kuchařské schopnosti a vykouzlila sobě i ostatním gurmánský zážitek.

Z ohlasů je patrné, že většině se tento den líbil, a tak je docela možné, že si ho za rok zopakujeme!

Zážitkový den na ZŠ Pražačka