X. ROČNÍK UČITELSKÉ KONFERENCE “NEJEN ZA KATEDROU” – příklady dobré praxe v rámci MAP

Ve čtvrtek 29. 3. 2018 se v ZŠ Lupáčova konala již desátá pedagogická konference „Nejen za katedrou“, na které si pedagogičtí pracovníci školy předávají své zkušenosti ze školních i momoškolních aktivit se žáky, ze zahraničních výjezdů i odborných seminářů. Pozvání přijal i vedoucí oddělení školství odboru  školství MČ Praha 3 Ing. Milan Hausner. Letos si inspirující příspěvky připravilo na 25 učitelů, témata byla velmi různorodá: Pedagogický sbor se během dopoledne dověděl mimo jiné o nových trendech ve výuce, o zážitkových programech z oblasti historie, o zapojení ICT techniky do vyučovacího procesu, o práci se žáky ohroženými školním neúspěchem a se žáky nadanými, o náročné přípravě exponátů na mezinárodní výtvarnou výstavu v Lidicích, kterou si vzaly za svou vychovatelky školní družiny, o spolupráci prvního a devátého ročníku v oblasti čtenářské gramotnosti, o společných projektech prvních tříd, zazněly též novinky z oblasti výuky cizích jazyků a mezinárodních jazykových zkoušek a také hodnocení sportovních kurzů. Kolegyně zapojené do projektu Šablony pro školy seznámily publikum s výstupy z tohoto projektu. Několik příspěvků bylo věnováno zahraničním výjezdům. V závěru dopoledne poděkoval ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký všem vystupujícím pedagogům za přípravu i prezentaci příspěvků a ocenil jejich práci. Věříme, že i jedenáctý ročník konference přinese v příštím roce nová zajímavá témata a inspiraci pro další pedagogickou činnost.

X. ROČNÍK UČITELSKÉ KONFERENCE “NEJEN ZA KATEDROU” – příklady dobré praxe v rámci MAP