název projektu: Školka v pohybu

řešitel: Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98

přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu: V průběhu projektu budou děti rozvíjet své pohybové schopnosti, vyzkouší různé pohybové aktivity i způsoby relaxace, poznají hřiště a sportoviště v okolí školy, seznámí se s významnými místy Prahy 3. Získají základní povědomí o olympijské tradici, smyslu pro fair play a prospěšnosti pohybu pro lidské tělo. Společně s rodiči vyzkoušejí netradiční sportovní disciplíny i základní atletické prvky.

počet zapojených žáků: 100

počet zapojených třetích osob: cca 130 dospělých (rodiče dětí)

doba realizace projektu: září 2017 – červen 2018

popis cíle projektu: podporovat rozvoj pohybových schopností dětí, nabídkou různých aktivit motivovat děti k pohybu včetně chůze, zapojit rodiče do pohybových aktivit ve škole, rozšiřovat povědomí o možnostech pohybových aktivit na území Prahy 3, poznat významná místa v okolí školy, seznámit děti s olympijskou myšlenkou, podporovat smysl pro fair play

popis průběhu projektu:

Projekt probíhá od září 2017 do června 2018 a sestává z následujících částí:

Veselý sedmiboj – tradiční sportovní odpoledne na školní zahradě, při němž děti a rodiče společně plní zábavné sportovní disciplíny (Honí tě vosa, Dostihy, Víčkovaná, Zajíčku hop). Termín: září 2017

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – využití projektu sportovní všestrannosti České obce sokolské jako metodického základu pro každodenní pohybové aktivity dětí ve třídě a na zahradě (včetně sportovního dne na hřišti ZŠ Jeseniova). Součástí je i trénování základních atletických disciplín společně s rodiči. Za splnění úkolu si děti vylepí samolepku do deníčku. Termín: průběžně celý rok

V solné jeskyni – pravidelné návštěvy solné jeskyně v ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad – relaxace a nácvik správného dýchání jako součást pohybového rozvoje dětí. Termín: od prosince 2017 do června 2018

Pod olympijskými kruhy – celoškolní cvičení odrážející aktuální společenské dění, které sestávalo z 8 disciplín, při nichž děti prokázaly svou všestrannost a vyzkoušely i improvizovanou paralympijskou disciplínu. Cvičení bylo doplněno seznamováním s olympijskou tradicí a myšlenkou a poznáváním olympijských symbolů. Nechyběly ani třídní vlajky a státní hymna. Termín: únor 2018

Žižkovské výpravy – vycházky po nejbližším okolí inspirované mapou městské části. Děti navštěvují stanovená místa a plní na nich jednoduché úkoly. Dosažené cíle označují do mapy Prahy 3, pořizují fotodokumentaci. Poznávají významná a zajímavá místa v okolí a zároveň prostřednictvím chůze a např. cvičením na hřištích a sportovištích rozvíjejí své pohybové schopnosti. Termín: duben až červen 2018

Fotbalový turnaj – tradiční zápolení fotbalových mužstev na stadionu Viktorky Žižkov, seznamování s taktikou a technikou fotbalu. Termín: květen 2018

Plavání – třetina z celkového počtu dětí každý týden navštěvuje plavecké kursy v bazénu na Pražačce. Děti se seznamují s bazénem, základním pohybem ve vodě, učí se první tempa. Mohou využít velkou škálu hraček a pomůcek do vody. Termín: průběžně celý rok

dokumentace projektu:  

veselý sedmiboj 1
Veselý sedmiboj 2

 

 

 

 

 

 

 

na hřišti ZŠ 1

 

na hřišti ZŠ 2

 

 

 

 

 

v solné jeskyni 1
v solné jeskyni 2
olympiáda 1
olympiáda 2

 

 

 

 

 

 

plavání 1
plavání 2

 

žižkovské výpravy 1

 

žižkovské výpravy 2

 

žižkovské výpravy 3
žižkovské výpravy 4

Školka v pohybu jako součást Cesty k dětské kreativitě – MŠ Jeseniova 98