Předvánoční radovánky na ZŠ Jeseniova

snehulaci

Již od samého rána bylo na naší Jesenince poněkud rušno.  Všichni jsme měli napilno, neboť vrcholili poslední přípravy na akce: PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ A JARMARK.
Páťáci dopékali cukroví, ostatní pilně trénovali svá vystoupení. Připravovali jsme stánek s občerstvením pro příchozí.
Vyučování v 8:00 zahájil svou návštěvou Bovýsek, který obdaroval děti z 1. stupně ovocným nápojem.  Prvňáčky navštívili potkani, kteří jim přinesli dárky a naučili je řádně třídit odpad, což se jim bude o vánočních svátcích určitě hodit.vystoupeni2

V dopoledních hodinách k nám zavítali malí předškoláci z MŠ Jeseniova 98, pro které školáci připravili hudební vystoupení, na kterém si děti zazpívaly, protáhly si svá tělíčka, dozvěděly se něco nového a prohlédly si výrobky, které si s rodiči mohly přijít zakoupit od 15:00 – 19:00 na vánoční jarmark.
Od 17:00 h. – 18:30 pak ve velké tělocvičně proběhlo předvánoční setkání, na kterém předvedli žáci z 1. stupně, co dokáží se svými třídními učitelkami nacvičit. Zpívalo se, tancovalo, recitovalo…Všichni si představení užívali a věřte, že bylo na co koukat.
Jsme rádi, že nás svou návštěvou poctili nejen rodiče, ale i bývalí žáci, kteří si tak mohli zavzpomínat na chvíle, které ještě před pár lety strávili na naší škole. Myslím, že návštěvníci vystoupeniodcházeli s pocitem dobré nálady a všem, kdo se o jejich dobrou náladu zasloužili, patří poděkování za dobře vykonanou práci. V předvánočních přípravách těchto akcí jsme nezapomněli ani na další dobré skutky. Uspořádali jsme charitativní sbírku šatstva pro Diakonii a prodejem reklamních předmětů jsme podpořili sdružení Chrpa (hipoterapie).
Za celou školu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, úspěšné vykročení do nového roku 2017 a především spoustu dnů plných zdraví, pohody a klidu.

PhDr. G.Babušová, Ph.D.

 

Předvánoční radovánky na ZŠ Jeseniova