Návštěva výstavy v Národním muzeu v ZŠ J. Seiferta

Ve středu 27. března se žáci 7.A vydali na prohlídku Národního muzea. V rámci dlouhodobého projektu 2. stupně naší školy byla hlavním cílem výstava s názvem Hej, Československo…
Co o této výstavě říká web Národního muzea:
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava mapuje všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století, ale též konkrétní osudy obyčejných lidí. 1200 předmětů doplněných audiovizuálními dokumenty a interaktivními prvky návštěvníkům připomene, jak se Československu žilo, jaké hodnoty vyznávalo a čím dodnes inspiruje svět. Vedle exponátů připomínajících každodenní život je výstava plná unikátních předmětů mapujících osudové okamžiky. Poprvé v historii na ní návštěvníci mohou spatřit zcela jedinečný soubor nejvýznamnějších dokumentů našich dějin, jako jsou originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod nebo Deklaraci Hácha – Hitler, jejímž podpisem byla ukončena existence meziválečného Československa.
Ano vážení čtenáři je tomu tak. Vše výše uvedené jsme viděli a náležitě si to prohlédli. Výstava je pro návštěvníky interaktivní, čehož řada žáků využila. Mohli jsme si sednout do školních lavic z rúzných historických dob, telefonovat v budce z dob dávno minulých a také si např. postavit stan :)))
Bylo toho opravdu hodně a můžeme s čistým svědomím říct: “Jen více takových exkurzí!”.

Návštěva výstavy v Národním muzeu v ZŠ J. Seiferta
Štítky: