Myšpulínova laboratoř v ZŠ Chmelnice

Dne 22.6.2017 hostila  ZŠ Chmelnická “Myšpulínovu laboratoř”. Na šesti stanovištích se děti seznámily se zajímavými chemickými pokusy a na vlastní kůži (někdy doslova) zažili chemii jako zábavnou hru. Program se moc líbil jak dětem, tak i vyučujícím.

      

Program Myšpulínovy laboratoře připravuje Divadlo v parku o.p.s. ve spolupráci s nakladatelstvím Čtyřlístek, které věnovalo každému ze zúčastněných žáků výtisk časopisu Čtyřlístek.

O programech pro školy a dalších aktivitách Divadla v parku zjistíte více na http://divadlovparku.cz.

Myšpulínova laboratoř v ZŠ Chmelnice