Vzdělání pro budoucnost 2019 – konference k rozvoji vzdělání

Účastníci konference se v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání. Konference je postavena na třech pilířích:

  • Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet?
  • Účinné metody učení – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení.
  • Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak?

Budeme se také zabývat otázkou, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Více informací na https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1767-konference-k-rozvoji-nadani-vzdelani-pro-budoucnost-2019

Vzdělání pro budoucnost 2019 – konference k rozvoji vzdělání
Štítky: