V Evropském parlamentu

Odbor školství nás oslovil s nabídkou výletu do Štrasburku, jehož součástí byla i návštěva Evropského parlamentu. V týdnu předvánočního shonu přišla tato inspirující nabídka vhod a byla by škoda ji nevyužít.

Po příjezdu do Štrasburku jsme měli osobní volno a mohli si prohlédnout město (například krásnou gotickou katedrálu Notre-Dame) a projít si vánoční trhy na Place du Chateau. Součástí výletu byla také plavba lodí, díky které jsme mohli poznat Štrasburk i z jiné perspektivy. Nasávali jsme vánoční atmosféru a poté se sešli u společného oběda.

Poté jsme se přesunuli do Evropského parlamentu. Zde jsme navštívili zasedací sál, kde jsme si vyslechli přenášku o fungování, historii a významu Evropského parlamentu a seznámili se s europoslancem M. Pochem. Poté jsme měli možnost podívat se přímo do hlavního jednacího sálu, kde se odehrávají veškerá jednání Evropského parlamentu, a viděli hlasování, které zde probíhá pravidelně každé pondělí.

Po návštěvě Evropského parlamentu jsme se přesunuli na hotel, kde jsme společně večeřeli. Završením celého výletu byla druhý den návštěva automobilového a technického muzea v Sinsheimu, kde jsou k vidění historické, závodní, sportovní ale i vojenské automobily, motocykly a lokomotivy. Prošli jsme se také po palubách vystavených letadel.

Celý výlet byl velice obohacující a inspirativní!

Za tým pedagogických pracovníků ze škol MČ Praha 3  M. Odlová

V Evropském parlamentu