Rozvoj vzdělávání v Praze a Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání – vyhlášení výzev

Rozvoj vzdělávání v Praze a Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání – vyhlášení výzev

Vyhlášení výzev č. 51 Rozvoj vzdělávání v Praze I a č. 52 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II Dne 26. 3. 2019 byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 51 Rozvoj vzdělávání v Praze I a č. 52 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělání II  v Prioritní ose