Student Cup 2017

Žáci 7. a 8. tříd ZŠ Jeseniova se ve středu 7. 6. 2017 zúčastnili již V. ročníku Student Cupu. Je to sportovně vzdělávací akce pořádaná SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), jejímž hlavním cílem je motivace žáků ke studiu technických oborů. Zábavnou formou se zde představily nejen jednotlivé technické profese (výpravčí, návěstní technik, mistr tratí…), ale i střední školy a jejich studijní obory. Žáci soutěžili v deseti vědomostních a sportovních disciplínách, jejich výsledky jim byly zapisovány do železničních pasů. Celá akce byla zakončena vyhlášením vítězů jednotlivých disciplín a předáním pohárů, medailí a hodnotných darů. Ze sportovního areálu Pražačka všichni odcházeli plni nových zkušeností a dojmů.

Mgr. Jana Kolínská, ZŠ Jeseniova

Student Cup 2017