Školní cena Fair Play

Školní cena fair play

Škola je velmi důležitým faktorem ve formování osobnosti. Příkladné chování, čistá a poctivá hra, dodržování zásad fair play, to vše je pro děti velmi podstatnou složkou výchovy. Mít správné příklady v bezprostředním okolí, mezi spolužáky, případně učiteli by jim mělo pomoci ukázat správnou cestu.

Cena vznikla v roce 1992 z iniciativy pana Václava Müllera z MŠMT.

Je určena žákům základních a středních škol, případně jejich pedagogům.

O jejím udělení rozhoduje Komise Školní ceny fair play (ŠCFP) na základě došlých návrhů, která se k tomuto účelu schází v lednu.

Slavnostní předávání cen probíhá společně s Českým klubem fair play ČOV jako samostatná kategorie.

Kategorie pro žáky, studenty:

-čestné sportovní jednání

-ušlechtilý mravní čin

-záchrana života

Kategorie pro pedagogy:

-celoživotní přínos

Pokud jste ve škole, při sportovních akcích nebo i jiných situacích zaznamenali něco, co by si zasloužilo ocenění, dejte nám vědět. Vaše návrhy posoudí Komise ŠCFP a pokud je zařadí mezi oceněné, budeme vás včas informovat.

Návrhy posílejte do konce kalendářního roku na adresu:

Martin.Kafka@msmt.cz, nebo: fairplay@olympic.cz

Návrh musí obsahovat:

-stručný popis situace, za kterou má být žák/žákyně, student/studentka, pedagog/pedagožka odměněn/a

-kontakt na navrhovatele/navrhovatelku (adresa, mail nebo telefon)

-adresa na navrhovanou osobu (případně mail, telefon)

-návrh se posílá prostřednictvím ředitele/ředitelky školy, kterou navrhovaná osoba navštěvuje

Předem děkujeme za zaslané návrhy a doufáme, že touto iniciativou společně přispějeme ke zlepšení atmosféry v našich školách a časem snad i v celé naší společnosti.

Dobře vychovaná mládež je největší bohatství národa.

 

Školní cena Fair Play
Štítky: