Cesta k dětské kreativitě v Mateřské škole Na Vrcholu

Projekt naší MŠ Na Vrcholu probíhá napříč celým školním rokem, ale určitě ho přesáhne i do dalších let a přátelství i vztahy účastníků jistě přetrvají do budoucna.

Jeho cílem je naučit se naslouchat, slyšet hlas druhého, uvědomit si potřebu obdarovávat úsměvem a citem, v němž nehraje roli věk, v němž nejsou určujícími hodnotami drahé dárky, ale dary slova, pohlazení a vzájemné pomoci.

V září 2018 tři třídy školky odstartovaly spolupráci se čtecími babičkami z blízkého okolí za účasti představitelů obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Každá z našich tří babiček jedenkrát týdně v pravidelný čas začala navštěvovat „svou“ třídu, aby jí odpolední odpočinek zpestřila předčítáním pohádek. Tento původní projekt však přerostl v neformální setkávání napříč generacemi plné vzájemné výměny zážitků a spontánních projevů. Děti, plny očekávání, babičky vždy vítají a těší se nejen na nové pohádkové příběhy a prohlížení obrázků a fotografií, ale především na vzájemné dialogy. Dětská fantazie tak často babičky překvapí a rozesměje. Babičky svým „vnoučátkům“ vybírají pohádky, ke kterým je pojí vlastní zkušenosti a prožitky a seznamují tak děti s jinými epochami, ale i odlišnými kulturami (např. formou Indických pohádek) i s nezaměnitelností mluveného slova.V průběhu týdne pak třídy výtvarně vyjadřují své zážitky ze setkávání, za což často obdrží od babičky milé pozornosti a vlastní výrobky.

Návštěvy babiček se však neomezují jen na předem určené dny, často se jdou pozdravit s dětmi, pedagožkami i vedením, když se prostě ocitnou poblíž školky a telefonují si s paní učitelkami o nových akcích a nápadech. Děti s maminkami jim, naopak, nejednou při náhodném setkání pomohly třeba s nákupem a s babičkami si popovídaly. Ty se účastní besídek, hovoří s rodiči, zkrátka jsou členy „naší velké rodiny“.

Čtvrtá třída za nimi dochází přímo do Domova seniorů v Habrové ulici, kde společně tvoří, zpívají a vyprávějí si. Spojuje je spontánnost tolik typická pro tu nejmladší, ale i nejstarší generaci. Babičky tak mají ve svém životě novou náplň i možnost předat zkušenosti a potěšit se s veselými „vnoučaty“.

Pomáháme tak zrodu nezaměnitelného přátelství mezi dětmi a seniory, které je jim motivací do budoucna odkrýváním nové dimenze mezilidských vztahů, potřeby vzájemně si pomáhat a žít jeden pro druhého, což je v dnešní době vzácnou devizou.

Cesta k dětské kreativitě v Mateřské škole Na Vrcholu