Rasismus a předsudky u mladé generace

Mnohá media zveřejnila anotace výzkumu rasismu a předsudků u mladé generace, který realizoval ÚSTR společně se Sociologickým ústavem Akademie věd.  Protože jde o velmi závažnou problematiku, která je také součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 přinášíme tyto odkazy i na našem webu.  Jde o velmi obsáhlou sofistikovanou studii, která může být inspirací, proto tuto publikaci přinášíme v celém rozsahu.

Odkaz na články zde:

http://www.ceskaskola.cz/2018/02/vyzkum-mladi-maji-vice-rasistickych.html

http://www.ceskaskola.cz/2018/02/vuci-romum-maji-predsudky-i-mladi.html

Vlastní text studie je k dispozici na tomto odkazu.

 

 

Rasismus a předsudky u mladé generace