Projekt na recyklaci mobilních technologií – REMOBIL jako jeden z dalších forem rozvoje občanské společnosti

Projekt bude představen v celém svém rozsahu na konci května 2017.

Ve spolupráci Městské části Praha 3 a dalších akčních skupin chystáme se společností RETELA zapojení do neziskového projektu sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů.

Projekt připravujeme pro školy ale i širokou veřejnost. Důraz bude kladen na jednoduchost využití, dostupnost sběrných míst, dostatečnou informovanost a individuálním přístup pro jeho účastníky.

Zároveň jsou určeny tyto hlavní motivace pro jeho fungování:

  1. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – podpořená Certifikátem společensky odpovědné školy, kde dojde ke konkrétnímu vyjádření úspor CO2, vody, najetých kilometrů a níže uvedených bodů.
  2. PŘÍSPĚVEK NA CHARITATIVNÍ ÚČELY – za každý vybraný mobilní telefon je společností RETELA věnováno 10 korun. (přesný účel příspěvku bude v dostatečném předstihu definován, stejně tak konkrétní výzva sběru)
  3. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI PRO HENDIKEPOVANÉ a jinak znevýhodněné osoby – skrze odborné firmy, které zajistí demontáž a zpracování sebraných mobilních telefonů.

Další podpora bude doplněna pořádáním osvětových akcí, vzděláváním a soutěžemi.

Celý projekt a jeho fungování je zajištěno a financováno neziskově hospodařící společností RETELA, s.r.o.

 

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/OF_4_2017_Remobil-1.pdf” title=”OF_4_2017_Remobil (1)”]

Projekt na recyklaci mobilních technologií – REMOBIL jako jeden z dalších forem rozvoje občanské společnosti