Děti v naší školce absolvovaly program MISP (Massage in Schools Programs), během něhož si osvojily sérii speciálních masážních tahů doprovázených říkankami. Program však přináší mnohem víc než jen tyto dovednosti: příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“ před dotekem, pocit, že jsem individuálně vnímán a brán na vědomí, zlepšení koncentrace, povzbuzení a rozvoj představivosti, naplnění potřeby kontaktu, více harmonie ve třídě, účinný nástroj proti šikaně, prohloubení spolupráce mezi školou a rodiči, pocit jednoty v celé škole…

V pondělí 10. června jsme do programu přizvali také rodiče. Zažili jsme příjemné “masírovací“ odpoledne, kdy rodiče přijímali pečující dotek od svých dětí a naopak a seznámili se s činností, kterou mohou s dětmi sdílet společně jako nový způsob vzájemné komunikace. Odnášíme si hezký zážitek, k němuž přispělo vlídné průvodní slovo paní lektorky, příjemná relaxační hudba i sladká vůně lip v zahradě.

  

  

Můžu tě namasírovat? – MŠ Jeseniova 98