Muzikoterapeutická dílna pro nejmenší

Aktivitami nabitý listopad pokračoval v MŠ Pražačka muzikoterapeutickou dílnou, jíž se postupně zúčastnily děti ze všech tříd. Během programu se malí muzikanti seznámili nejen s hudebními nástroji a rytmy z různých koutů světa, ale i se samotnou podstatou hudby – učili se hudbu poznávat a především se s ní spřátelit.

V rámci programu byly všechny děti aktivně zapojené do muzicírování prostřednictvím etnických hudebních nástrojů. Dozvěděly se jak vzniká tón, poznaly původ hudebních nástrojů, způsob jejich výroby i využití.

Lektorka na závěr nabídla pedagogům náměty, jak vyrobit hudební nástroje s dětmi i další nápady, jak využít muzikohraní při pedagogické práci s dětmi v mateřské škole.

 

Muzikoterapeutická dílna pro nejmenší