Filmová tvorba žáků II. stupně na ZŠ a MŠ J. Seiferta

Dovolujeme si Vás informovat o úspěšné tvorbě našich žáků 2.stupně, kteří absolvovali víkendový kurz “Já a můj předsudek”, 6.A v prosinci a 8.A v lednu.

Náplní tohoto kurzu, který byl dotován z fondů EU, tudíž byl pro naše žáky zdarma, byla filmová tvorba, animační workshopy, aktivity z oblasti filmové tvorby pod vedením zkušených lektorů a pegagogů z FAMU.

Videa našich žáků můžete vidět zde.

Naši žáci byli kurzem nadšemi. Kurzu se účastnili společně s učitelem třídním, takže docházelo i k utužování třídního kolektivu. Víkend se vydařil, i když byl plný práce a tvoření. Podívejte se samy na výsledek našich žáků v podobě krátkých filmů, které jsou velmi zdařilé na aktualní témata dnešní doby.

Jsme rádi, že se pro naše žáky podařilo tento kurz zajistit a zrealizovat. Věříme, že se tato spolupráce  bude dařit i nadále s METACULTURE, z.s..

Filmová tvorba žáků II. stupně na ZŠ a MŠ J. Seiferta