Digitální gramotnost občanů – přehled kompetencí

Fond dalšího vzdělávání zveřejnil důležitý dokument definující digitální kompetence občanů. Pro jejich obecnou platnost je zveřejňujeme i zde:

DigComp_2_1_final