Učitelky ze Splitu získávají zkušenosti na Praze 3 v rámci projektu Erasmus+

V týdnu od 20.3.2017 v rámci programu sdílení zkušeností a dobré praxe (Erasmus+ KA 1)  navštívily tři učitelky z chorvatského Splitu městskou část Prahy 3. Nositelem projektu z české strany je Základní škola Lupáčova. Delegaci přijala paní radní Mgr. Jaroslava Suková, která se podělila o zkušenosti se školskou reformou, stávající situací škol, ale také v živé diskuzi si vyměnila názory na rozvoj školství jako jedné z nejdůležitějších komunitních oblastí. Významnou součástí jednání byly i závěry Strategického rámce Místního akčního plánu pro vzdělávání v městské části Praha 3, které tvoří jisté východisko pro rozvoj vzdělávání v nejbližší budoucnosti. Chorvatské učitelky si také prohlédly radnici za účasti pana Milana Hausnera, vedoucího oddělení školství.

Chorvatské kolegyně vysoce ocenily podporu městské části školám a především mezinárodní projekty a aktivity škol.  Tato návštěva je předpokladem rozšíření mezinárodních aktivit městské části a škol v oblasti výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti vzdělávání.

Učitelky ze Splitu získávají zkušenosti na Praze 3 v rámci projektu Erasmus+