Cesty Prahou 3 – sada pracovních listů pro žáky základních škol

Pod záštitou paní radní Mgr. Jaroslavy Sukové vznikl ojedinělý pracovní materiál – Cesty Prahou 3, který představuje sadu pracovních listů pro žáky druhých až pátých tříd základních škol.  Tyto učební materiály jsou k dispozici všem školám MČ Praha 3 a budou sloužit k výuce především na prvním stupni základních škol.

Paní Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství v úvodu této publikace říká:

Městská část Praha 3 v minulosti vydala několik publikací o Praze 3, ale žádná z nich nebyla určena svým obsahem výhradně pro děti.
V učivu pro I. stupeň základní školy se pravidelně v různé šíři vyskytuje oblast Člověk a jeho svět, která se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví atd. Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání dělí tuto oblast do pěti okruhů, v nichž se uplatňují pohledy do historie a současnosti a směřují k dovednostem pro praktický život:
• místo, kde žijeme
• lidé kolem nás
• lidé a čas
• rozmanitost přírody
• člověk a jeho zdraví
Tato publikace se někdy více, někdy méně dotýká všech okruhů, ale určitě nejvíce místa, kde žijeme.
Nově vytvořené pracovní listy pro žáky 2. – 5. ročníků základních škol by měly pomoci uspořádat důležité a zajímavé informace o Praze 3.
Hravou formou je přiblížit dětem, rodičům, ale i samotným učitelům. Poskytnou také zajímavé náměty do hodin prvouky a vlastivědy, možná i do hodin hudební či výtvarné výchovy, dokonce i matematiky a základů informatiky.
Do této publikace nelze začlenit vše a vyčerpat tak beze zbytku veškeré informace o Praze 3, ale lze zde nalézt některé podstatné a zajímavé údaje, a to tipy na procházky a hry, které pomohou obohatit výuku o naší obci. Publikace podpoří dosažení očekávaných výstupů vzdělávání žáků na 1. stupni našich základních škol.”

Tuto publikaci obdrželi všichni žáci druhých až pátých ročníků našich základních škol.

 

Cesty Prahou 3 – sada pracovních listů pro žáky základních škol
Štítky: