Bezpečnost v kyberprostoru – školení DVPP v rámci MAP – Priorita 7

Učitelky MŠ Praha 3 se zúčastnily školení základních pravidel předcházení kyberšikaně a dalším negativním jevům v online prostředí.  Seminář organizoval projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 3 za spolupráce NIDV a lektora Ing. Přemysla Jindry.

 

Souběžně proběhl pro ředitele škol důležitý workshop k GDPR za účasti skutečně erudovaných lektorů, zejména pana Ing. Aleše Špidly. Zvláště z tohoto workshopu vznikla celá řada podnětů pro práci řídících složek MAP pro oblast ochrany osobních údajů. Workshopu se zúčastnili i zástupci neziskových organizací.

    

    

 

Bezpečnost v kyberprostoru – školení DVPP v rámci MAP – Priorita 7