Tajný výlet 2019

ZŠ Pražačka zařadila do ŠVP výuku psaní všemi deseti pro žáky 8. ročníků v rámci předmětu informatika. Výuka postřehového psaní probíhá pomocí programu Mount Blue. Žáci musí vystoupat na Modrou horu. …