Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8

Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Škola byla založena v roce 1997 původně pro potřebu vzdělávání klientů Integračního centra Zahrada, v jehož budově sídlí a s nímž úzce spolupracuje. Je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. 

ZŠ Zahrádka má kapacitu 36 žáků. Škola má 6 tříd — pět rehabilitačních a jednu specializovanou pro žáky s poruchami autistického spektra. Každý žák je vzděláván podle svého individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Zahrádka. Další informace najdete na webu zszahradka.cz.