• Adresa školy: Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

 • Webové stránky: www.mslobkovicovo.cz  

 • Den otevřených dveří: 18. 4. 2023 od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: On-line prohlídka školy na webu  

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: Informativní schůzka pro nově přijaté děti bude po zápisech na začátku června.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: moderní mateřská škola s pestrou nabídkou akcí, aktivit a vlastních projektů — florbal, povídálek, keramika pro předškoláky, velká terasovitá zahrada plná moderních herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami

 • Vybavení a zázemí: MŠ Lobkovicovo — 5 tříd, moderně vybavených, s tělocvičnou, ŠJ, vlastní solnou jeskyní, keramickou dílnou a terasovitou zahradou

 • Využívané prostory mimo areál školy: procházky po okolí, na hřiště ZŠ

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: třídy homogenní dle věku i třídy smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: MŠ Lobkovicovo 4 x 25 dětí, nejmenší 21 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 35, záleží na počtu odkladů

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud bude volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 150 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, vánoční a velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané téma…

 • Zájmové aktivity: Kroužky: pohybové — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Nabízíme mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy  

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, ale dle potřeb dítěte spolupracujeme s odborníky.

 • Ostatní: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí, kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí, aktivit, úkolů a učíme tak u dětí rozvíjet přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.