www.mslobkovicovo.cz

Mateřská škola, Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

Charakteristika školky:Moderní mateřská škola s pestrou nabídkou akcí a aktivit a vlastních projektů – Florbal, Povídálek, Keramika pro předškoláky, velká trasovitá zahrada plná moderních herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami.
Den otevřených dveří:Den otevřených dveří pouze na MŠ Lobkovicovo — dne 18. 4. od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách + On-line prohlídka školy na webu
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: informativní schůzka pro nově přijaté děti bude po zápisech na začátku června 
Provozní doba:7.00—17.30
Vybavení a zázemí MŠ: MŠ Lobkovicovo – 5 tříd, moderně vybavených, tělocvičnou, ŠJ, vlastní solnou jeskyní, keramickou dílnou a terasovitou zahradou.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Třídy homogenní dle věku i třídy smíšené.
Průměrný počet dětí ve třídě:MŠ Lobkovicovo 4x 25 dětí, nejmenší 21 dětí.
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 35, záleží na počtu odkladů
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud bude volná kapacita.
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů) 1150 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Procházky po okolí, na hřiště ZŠ 
Společné akce pro rodiče s dětmi: Společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, Vánoční a Velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané téma,…
Zájmové kroužky a aktivity: MŠ Lobkovicovo, pohybový — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy. 
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, dle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky.
Poznámky: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí aktivit, ůkolů a rozvíjet tak u dětí přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.