• zsjarov.cz
  • Den otevřených dveří: středa 30. 3. od 16.00 do 18.00
  • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
  • Provozní doba: 7.00—17.30 h
  • Charakteristika: nově postavená MŠ rodinného charakteru s moderním zázemím, angličtina s rodilým mluvčím; řada kroužků — výtvarná výchova, flétna, fotbal; aktivity s rodiči — konzultace, přednášky, tvořivé dílny; zdravotní program — sauna, inhalace, plavání a solná jeskyně, depistáže
  • Třídy věkově smíšené, či homogenní: jedna homogenní, tři smíšené
  • Průměrný počet dětí ve třídě: 28