• Adresa školy: Koněvova 240a/2497

 • Webové stránky: www.waldorfskaskolka.cz  

 • Den otevřených dveří: 14.3. od 15. 30 hod. beseda s rodiči a prohlídka MŠ 

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: první školní den v září

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ s waldorfským vzdělávacím programem má vlastní jídelnu s certifikátem Zdravá školní jídelna. Nabízíme hru na pentatonickou flétnu pro předškoláky, jarmarky pro veřejnost. Úzká spolupráce s rodiči, kteří se podílejí na mnoha aktivitách školy.

 • Vybavení a zázemí: Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem, vyvýšeným patrem pro hru dětí a kuchyňkou. K budově patří rozlehlá zahrada skýtající dostatek prostoru pro volný pohyb dětí. Naše zahrada má certifikát Přírodní zahrada.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Ne.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: čtyři věkově smíšené třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 30

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Pravidelně pořádáme roční slavnosti a 2× do roka jarmarky otevřené širší veřejnosti.

 • Zájmové aktivity: hra na pentatonickou flétnu pro předškolní děti, divadelní vystoupení v MŠ, jarmarky, roční slavnosti a besedy s rodiči

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Máme 3 asistentky pedagoga. Umíme pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, MŠ však není bezbariérová.

 • Ostatní: MŠ s programem waldorfská pedagogika vychází z antroposofické vývojové psychologie, jejímž cílem je člověk chápaný ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní. V předškolním věku vědomě nepoužíváme žádná audiovizuální média. Pro zdravý vývoj předškolního dítěte a jeho schopnost učení se nápodobou je nejdůležitější lidský vzor.

 •