waldorfskaskolka.cz

Koněvova 240 a/2497

Charakteristika školky:MŠ s waldorfským vzdělávacím programem, vlastní jídelna s certifikátem Zdravá školní jídelna. Hra na pentatonickou flétnu pro předškoláky, jarmarky pro veřejnost. Úzká spolupráce s rodiči, kteří se podílejí na mnoha aktivitách školy.
Den otevřených dveří:individuální prohlídka po předchozí domluvě s ředitelkou
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí:  
Provozní doba:7.00—17.00 h
Vybavení a zázemí MŠ: Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem, vyvýšeným patrem pro hru dětí a kuchyňkou. K budově patří rozlehlá zahrada skýtající dostatek prostoru pro volný pohyb dětí. Naše zahrada má certifikát Přírodní zahrada.
Třídy věkově smíšené, či homogenní:smíšené
Průměrný počet dětí ve třídě:maximálně 25
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 30 
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? NE
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)950 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? NE
Společné akce pro rodiče s dětmi: Pravidelně pořádáme roční slavnosti a 2× do roka jarmarky otevřené širší veřejnosti
Zájmové kroužky a aktivity: Hra na pentatonickou flétnu pro předškolní děti. Aktivity: divadelní vystoupení v MŠ, jarmarky, roční slavnosti a besedy s rodiči
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Máme 3 asistenktky pedagoga. Umíme pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ však není bezbariérová.
Poznámky: MŠ s programem waldorfská pedagogika vychází z antroposofické vývojové psychologie, jejímž cílem je člověk chápaný ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní. V předškolním věku vědomě nepoužíváme žádná audio – vizuální média. Pro zdravý vývoj předškolního dítěte a jeho schopnost učení se nápodobou je nejdůležitější lidský vzor.
  •