ms-sudomerska.cz

Sudoměřská 54/1137

Praha 3

Charakteristika školky:Přátelská mateřská škola s kvalitním zázemím, vlastní kuchyní a zkušeným pedagogickým sborem. Škola nabízí klidné prostředí pro 3 třídy a výběrové kroužky pro děti (AJ, keramika, pohybové hry)
Den otevřených dveří:29.3.2023 v 9.00, 10.00 a 11.00 15.00 a 16.00 hodin
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
Provozní doba:7.00—17.30 h
Vybavení a zázemí MŠ: Dvě zahrady, keramická dílna s kruhem a pecí, čističky vzduchu
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Smíšené třídy u mladších dětí, předškoláci v homogenní třídě
Průměrný počet dětí ve třídě:25
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 18
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ne
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)980 Kč/měsíc
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? Návštěva předškoláků v ZŠ Chelčického
Společné akce pro rodiče s dětmi: Jarní a podzimní slavnost, rozloučení s předškoláky
Zájmové kroužky a aktivity: Angličtina, keramika, sportovní hry, aerobic. Aktivity: divadla, výstavy, velikonoční a vánoční jarmarky
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Asistenta pedagoga nemáme
Poznámky: Děti, které jdou následující rok do ZŠ, tráví čas odpočinku klidovými nebo zájmovými činnostmi