• Adresa školy: Sudoměřská 54/1137

 • Webové stránky: ms-sudomerska.cz  

 • Den otevřených dveří: 29 .3. 2023 v 9, 10, 11, 15 a 16 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Odkaz na online prezentaci školky: ZDE  

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Jsme přátelská mateřská škola s kvalitním zázemím, vlastní kuchyní a zkušeným pedagogickým sborem. Škola nabízí klidné prostředí pro 3 třídy a výběrové kroužky pro děti (AJ, keramika, pohybové hry).

 • Vybavení a zázemí: dvě zahrady, keramická dílna s kruhem a pecí, čističky vzduchu

 • Využívané prostory mimo areál školy: návštěva předškoláků v ZŠ Chelčického

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené třídy u mladších dětí, předškoláci v homogenní třídě

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 18

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 980 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: jarní a podzimní slavnost, rozloučení s předškoláky

 • Zájmové aktivity: Kroužky: angličtina, keramika, sportovní hry, aerobic. Aktivity: divadla, výstavy, velikonoční a vánoční jarmarky.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Asistenta pedagoga nemáme.

 • Ostatní: Děti, které jdou následující rok do ZŠ, tráví čas odpočinku klidovými nebo zájmovými činnostmi.

 •