• ms-sudomerska.cz
  • Den otevřených dveří: 29. 3. od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 16.00, 14. 4. 2022 od 15.00 do 16.00, 14. 4. od 9.00 divadelní představení O pejskovi a kočičce
  • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
  • Provozní doba: 7.00—17.30 h
  • Charakteristika: přátelská MŠ s kvalitním zázemím, vlastní kuchyní a zkušeným pedagogickým sborem, klidné prostředí pro tři třídy a výběrové kroužky pro děti — angličtina, keramika, pohybové hry
  • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené pro mladší děti, pro předškoláky homogenní
  • Průměrný počet dětí ve třídě: 25