• Adresa školy: Na Balkáně 74/2590

 • Webové stránky: msnabalkane.cz  

 • Den otevřených dveří: čtvrtek 4. 4. a 18. 4. vždy od 16 hod.

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Škola nabízí harmonické prostředí s dostatečným množstvím podnětů, zohledňuje individuální potřeby dětí. Dbá na zajištění bezpečnosti dětí a podporuje zdravý životní styl. Nabízí zájmovou výuku angličtiny, využívání interaktivních tabulí ve třídách a spolupracuje se ZŠ Chmelnice.

 • Vybavení a zázemí: MŠ má 4 třídy dobře vybavené hračkami a didaktickými pomůckami. Má vlastní školní kuchyni a jídelnu s certifikátem Zdravá školní jídelna. K budově přiléhá rozlehlá zahrada s průlezkami, pískovišti a sportovními multifunkčními plochami.

 • Využívané prostory mimo areál školy: využívání okolní přírody v lesoparku Pražačka a vrchu Vítkov

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: čtyři třídy, věkově smíšené, s možností umístit sourozence společně v jedné třídě

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 27

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita a pokud dítě dovrší 3 roky do 31. 12. 2023.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Mezi společné akce s rodiči patří výtvarné dílny, vánoční posezení, táborák na školní zahradě a pasování na školáky v rámci zahradní slavnosti.

 • Zájmové aktivity: Pro děti starší 4 let nabízíme nadstandardní výuku angličtiny, kterou vedou externisté z jazykové školy. Dalšími aktivitami jsou divadla v MŠ, mikulášská nadílka, oslava Vánoc a Velikonoc, školní fotografování, celodenní výlety do přírody. Na školní zahradě pálení čarodějnic a zahradní slavnost s pasováním dětí na školáky.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální pedagogy ani asistenty, MŠ není bezbariérová.

 • Ostatní: Spolupracujeme se ZŠ Chmelnice, návštěva 1. třídy a bývalých kamarádů z MŠ. Spolupracujeme se Základní uměleckou školou Učňovská při výběru talentů a společných koncertů. Školu navštěvuje foniatr a spolupracujeme s logopedem.

 •