• msnabalkane.cz
  • Den otevřených dveří: 9. 3. a 12. 4. vždy od 16.00
  • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem června
  • Provozní doba: 7.00—17.00
  • Charakteristika: dobře vybavená MŠ s certifikátem Zdravá školní jídelna, zájmová výuka angličtiny, interaktivní tabule ve třídách, zahrada s multifunkčními sportovními plochami, spolupráce se ZŠ Chmelnice
  • Třídy věkově smíšené, či homogenní: čtyři věkově smíšené s možností umístit sourozence v jedné třídě
  • Průměrný počet dětí ve třídě: 25 dětí