Mateřská škola, Jeseniova 4,6/1680
 
Charakteristika školky:MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělocvičnou. Široká nabídka kroužků a aktivit: angličtina plavání, keramika, divadla, fotbal
Den otevřených dveří:začátek dubna
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června
Provozní doba:7.00—17.00 h
Vybavení a zázemí MŠ: Moderně a účelně vybavená MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělocvičnou
Třídy věkově smíšené, či homogenní:Smíšené pro děti ve věku 3—5 let, homogenní pro 5—6 let
Průměrný počet dětí ve třídě:Maximálně 25 dětí
Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 45
Přijímá MŠ děti, které dovrší 3 roky na podzim? Ano, pokud je volná kapacita
“Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2021/2022, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů)Neuvedeno
Využívá MŠ prostory mimo areál školy? NE
Společné akce pro rodiče s dětmi: Společná setkání při vánočních besídkách a akcích na školní zahradě
Zájmové kroužky a aktivity: Pohybový (fotbal) a taneční kroužek, keramika, výuka angličtiny — vše vedené externisty. Saunování probíhá v rámci programu v MŠ. Aktivity: návštěvy divadla, koncerty, karneval, mikulášská nadílka, vánoční besídky, výlety 
Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami:  
Poznámky: Nemáme speciální pedagogy ani asistenty
  •