• msjeseniova4.cz
  • Den otevřených dveří: 5. 4. v 9.10 a 14.00
  • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: přelom května a června
  • Provozní doba: 7.00—17.00 h
  • Charakteristika: MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělocvičnou, široká nabídka kroužků a aktivit — angličtina, plavání, keramika, divadla, fotbal
  • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené pro věk 3—5 let, homogenní pro věk 5—6 let
  • Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25