Mateřská škola, Jeseniova 4,6/1680
 
 
 • Adresa školy: Jeseniova 4,6/1680, Praha 3

 • Webová stránka: msjeseniova4.cz  

 • Den otevřených dveří: začátek dubna

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělocvičnou, široká nabídka kroužků a aktivit (angličtina plavání, keramika, divadla, fotbal).

 • Vybavení a zázemí: moderně a účelně vybavená MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělocvičnou

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené pro děti ve věku 3—5 let, homogenní pro 5—6 let

 • Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 45

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 660 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: společná setkání při vánočních besídkách a akcích na školní zahradě

 • Zájmové aktivity/kroužky: Kroužky — pohybový (fotbal) a taneční kroužek, keramika, výuka angličtiny — vše je vedené externisty. Saunování probíhá v rámci programu v MŠ. Aktivity 3 návštěvy divadla, koncerty, karneval, mikulášská nadílka, vánoční besídky, výlety.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální pedagogy ani asistenty.

 •