MŠ Jeseniova 4

http://www.msjeseniova4.cz MŠ v těsné blízkosti vrchu Křížek je zaměřena na všestranný harmonický vývoj dítěte. Klade důraz na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí (možnost pravidelného saunování). Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a se ZŠ …

MŠ Pražačka

http://www.msprazacka.cz O NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE Vzdělávací program „Už koníček pádí“ V naší mateřské škole se zaměřujeme na ekologickou výchovu a nenásilné získávání poznatků o světě kolem nás. Seznamujeme se s českými zvyky, obyčeji …

ZŠ a MŠ Chelčického

IČ: 63831333 Školní vzdělávací program ZŠ: Cesty Chelčického ulice: přípravná třída, I. a II. stupeň, mikrotřídy Žerotínova ulice: MŠ, I. stupeň Profilace školy: Základní škola je zaměřena na běžnou populaci s …

ZŠ a MŠ J. Seiferta

IČ: 63831431   Školní vzdělávací program ZŠ: Učíme se pro život Vlkova ulice Profilace školy: Škola „rodinného typu“; naši pedagogové umožňují rozvoj osobnosti každého dítěte a používají moderní metody aktivního …

MŠ Milíčův dům

www.milicůvdum.cz Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání ve čtyřech třídách, z nichž jsou dvě určeny dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V každé ze tříd pracují dva pedagogové a asistent pedagoga. …

O webu

Tento web je podpůrným portálem odboru školství Městské části Praha 3 pro oblast řízení škol. Pokud u publikovaných zdrojů není uveden zdroj, je využito dostupných zdrojů pod licencí Creative Commons. Tento …