Month: Září 2019

Den bezpečnosti na ZŠ Chmelnice

19. 9. 2019 připravil ekotým doprava pro 6. a 7. ročníky Den bezpečnosti  –  Jedu s přehledem (ve spolupráci se společností Dekra). Nejdříve proběhla hodinová přednáška se záchranáři. Děti se mimo jiné dozvěděly, jak funguje dispečink pražské záchranné služby, kolikDále

“První Bramboriáda na MŠ Třebešíně”

První společné komunitní setkání dětí a rodičů proběhlo v přátelské atmosféře. Po celé odpoledne panovala na zahradě školy, kde paní učitelky připravily krásné, bramborové disciplíny, např. běh mezi překážkami s kolečkem plných brambor, hod bramborouDále

Děti dětem 2019 – MŠ Jeseniova 98

Jako každý rok jsme se zúčastnili turnaje školek, který pro nás připravila ZŠ Jeseniova. Již z názvu programu „DĚTI DĚTEM“ je jasné, že si tento turnaj připravili s podporou učitelů samotní žáci. Jednalo se oDále

ZŠ Pražačka - školní dvůr 2019

Žáci ZŠ Pražačka zvelebují školní dvůr

Součástí každé školy je kromě tříd, odborných učeben, družiny, jídelny a dalších prostor i školní dvůr. Ten slouží ke shromažďování žáků při příchodu a odchodu ze školy, ale i pro zábavu o velké přestávce a přiDále