Zápis do MŠ a ZŠ pro školní rok 2018/2019

Zápisy pro školní rok 2018/2019 se ve školách zřízených MČ Praha 3

typ školy termín
Základní škola

 

4 – 5. 4. 2018

středa, čtvrtek

 

Mateřská škola 2. – 3. 5. 2018  

středa, čtvrtek 

 

Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3

Za spádový obvod všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3  je stanovena celá městská část Praha 3.

Podrobné informace pro rodiče dětí v předškolním roce jsou uvedeny na tomto odkaze.


Přehled základních škol zřizovaných MČ Praha 3

Přehled spádových oblastí základních škol Prahy 3 – v současné době probíhá revize. Změny budou zveřejněny okamžitě po schválení MHMP.

Stávající platná vyhláška se spádovými oblastmi škol

Spadoveoblastivyhlaska172016

Přehled dnů otevřených dveří základních škol Prahy 3 

ZŠ Lupáčova 24.01.2018 návštěva výuky 8-11:40, beseda s vedením školy 15:00, prvňáčkem už v lednu 15:00, prohlídka školy 16:00  Kopecký/kopecky@lupacovka.cz

 

777 478 655
ZŠ a MŠ Jarov 22.2.2018 14-17.00 Hovorka, Šebl 732119462
ZŠ Chmelnice  6.3.2018 sraz zájemců vždy v 15,16, nebo 17 hod ve vestibulu školy (prohlídka školy a beseda s ředitelem) www.zschmelnice.cz 284 820 233
ZŠ Cimburkova 25.1.2018 od 13.00 do 17.00 hod. www.cimburacka.cz Irena Meisnerová, fzsskola@volny.cz
ZŠ Pražačka
 22.3.2018 od 16 hod a od 17 hod www.zsprazacka.cz Mgr. Pavel Dobeš ( dobes@zsprazacka.cz), tel. 222587690
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – pracoviště Lobkovicovo 13.3.2018 od 8 do 17.00 www.lobkovicovo.cz Naděžda Hrebíková, hrebikova@lobkovicovo.cz, tel. 267310706
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – pracoviště PERUNOVA 8.3. od 8 do 17.00 www.perunka.cz Věra Freyová, vera.freyova@perunka.cz, tel. 267310296
ZŠ a MŠ J. Seiferta, Vlkova 31/800, Praha 3 7.3.2018, 21.3.2018 9-12 hodin + komentované prohlídky školy s vedením školy www.skolaseiferta.cz zástupkyně ředitelky Mgr. Z. Pfauserová – tel.: 776 520 656, pfauserova@skolaseiferta.cz
ZŠ a MŠ Chelčického 43, Praha 3 18.1.2018, 20.3.2018 od 8.00 do 12.00 hodin určeno pro rodiče žáků budoucích a současných 1. tříd ( na obou budovách) www.zschelcickeho.cz, Daniela Uhrová/ uhrova@zschelcickeho.cz/ tel. 222 592 504
 ZŠ Jeseniova 22.3.2018  15-17.00   www.zsjeseniova.cz  J.Lébr, reditel@zsjeseniova.cz, 222 103 412


Povinná školní docházka

  • S účinností od 1. ledna 2017 je stanovena dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, povinnost nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu).
  • Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.
  • Podmínky zápisu jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.
  • Bližší informace můžete získat na odboru školství u paní Marcely Polákové, tel.: 222 116 209, nebo na e-mailové adrese marcelap@praha3.cz .


Kontakty na ředitele škol

 

Důležité upozornění:

Pokud dítě bude od 1. září 2018 plnit povinnou školní docházku v mateřské škole mimo MČ Praha 3, místem určeným pro oznámení o plnění školní docházky je ODBOR ŠKOLSTVÍ MČ Praha 3, Lipanská 9. 

E-mail: marcelap@praha3.cz

Přehled dní otevřených dveří mateřských škol

MŠ Jeseniova 98 12.4.2018 9 – 16 hod, prohlídky školy v každou celou hodinu www.msjeseniova98.cz Iva Sovová, reditelka@msjeseniova98.cz
MŠ Libická  11.4.2018 9.00-11.00 mslibicka@mslibicka.cz Tomášová / mslibicka@mslibicka.cz
Mateřská škola Sudoměřská 27.3.2018 9.00 – 11.00  a 15.00 -16.00 info v únoru na skolka@ms- sudomerska.cz V.Vaněčková, skolka@ms-sudomerska.cz
Waldorfská mateřská škola,

Koněvova 240a/2497, Praha 3

MŠ si lze prohlédnout individuálně po telefonické či emailové dohodě. www.waldorfskaskolka.cz Hana Mandlíková, mswaldorf.praha3@seznam.cz
Mateřinka Perunka, 7 – 9 nebo 15 – 17, otevřené dveře jsou kterýkoliv pracovní den7 http://materinka.perunka.cz Kateřina Jelínková, katerina.jelinkova@perunka.cz, 608 48 10 60
MŠ Milíčův dům 13.3.2018 14-17:30 www.milicuvdum.cz Pavla Mervartová/reditelka@milicuvdum.cz/607543777
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204 12.4..2018 14:00-17:00 www.msjeseniova204.cz Mgr. Alena Luhanová, msjeseniova@volny.cz, 777 366 490
Vozová 5/953   ideální doba polední, kdy jsou na třídě zpravidla dvě paní učitelky a jedna se může věnovat případným dotazům www.vozova5.cz Ivana Machálková, info@vozova5.cz, nemáme určený den
Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 10.4.2018 10.00 hod – 11.00 hod. a 15.00 hod. – 17.00 hod. mslobkovic@volny.cz Hana Sekerová, 777479046
MŠ Jeseniova 4  11.4.2018 v 9,00 hod., 10,00 hod. a 14,00 hod. www.msjeseniova4.cz Ladislava Lébrová / msjeseniova1@volny.cz / 222716407
Mateřská škola Na Balkáně 26.3.2018 15,00-17,00 www.msnabalkane.cz Jaroslava Kozohorská 602 318 077
Mateřská škola Na Balkáně 9.4.2018 15,00-17,00 www.msnabalkane.cz Jaroslava Kozohorská 602 318 077
Mateřská škola Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 4.4.2018 14,00 – 17,00hod. www.zasobnizahrada.cz Mgr.Eva Minksová/mszahrada@volny.cz/271774967